Kết quả tìm kiếm

  1. ku8854

    Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất

    Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất A. Điện trở thuần R1 nối tiếp (nt) với điện trở thuần R2 B. Điện trở thuần R nt với cuộn cảm L C. Điện trở thuần R nt với tụ điện C D Cuộn cảm L nt với tụ điện C Ps: giải thích chi tiết giúp mình với Cảm ơn nhiều
Top