Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hỏi về quang phổ

    Chiếu ánh sáng trắng phát ra từ đèn điện dây tóc đi qua một bình khí Hidro loãng nóng sáng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của đèn dây tóc vào khe của máy quang phổ, trên kính ảnh ta thu được Bốn vạch sáng đỏ, lam, chàm, tím ngăn cách nhau bằng những khoảng tối Dải màu liên tục từ đỏ đến tím như...
  2. M

    Thắc mắc về con lắc lò xo

    Một quả cầu nhỏ buộc vào đầu lò xo bằng một dây mềm nẹ, không dãn. Lò xo có khối lượng không đáng kể. Biết quả cầu dao động điều hòa với tần số góc w. Để có hiện tượng trên, biên độ quả cầu phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây : A<=$\dfrac{g}{w^{2} }$ A<=g$w^{2}$ A<=$\dfrac{2g}{w^{2} }$...
Top