Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Tức thời Giá trị tuyệt đối của điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là

    Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=240\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ vào hai đầu đoạn mạch $RLC$ mắc nối tiếp.Biết $R=60\Omega$ ,cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{1,2}{\pi }H$ và tụ điện có $C=\dfrac{10^{-3}}{\pi }F$ .Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng $240V$ thì giá trị tuyệt...
  2. M

    Xác định $m_{3}$ và x để 3 vật luôn thẳng hàng trong quá trình dao động.

    Bài toán Có 3 con lắc lò xo $k_{1}=k;k_{2}=2k;k_{3}=4k$ đều được treo trên 1 thanh ngang lần lượt tại các điểm A,B,C sao cho AB=BC.Đầu dưới của các lò xo treo các vật tương ứng: $m_{1}=m;m_{2}=2m;m_{3}$ .Từ vị trí cân bằng đồng thời đưa $m_{1}$ lên đoạn a, $m_{2}$ lên đoạn 3a và $m_{3}$ lên...
Top