Kết quả tìm kiếm

 1. ahehe

  M chuyển thành vân tối bao nhiêu lần?

  Nguồn sáng đơn sắc bước sóng $\lambda $=400nm, a=1mm, D=3m. Trên màn, điểm M cách vân trung tâm 10mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa 2 khe 1m thì điểm M đã chuyển thành vân tối bao nhiều lần? Đáp án 5 lần.
 2. ahehe

  Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC. Điều chỉnh f=$f_{1}$ thì Uc=0,4U, f=$f_{2}$ thì Ul=0,4U, f=$f_{3}$ thì Uc=Ul=0,6U. Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là?
 3. ahehe

  Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là?

  Đoạn mạch AB gồm 2 hộp đen X, Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u=100$\sqrt{2}$cos2$\pi $ft V với tần số f thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số đến giá trị $f_{0}$ thì điện áp giữa 2...
 4. ahehe

  Số vân sáng quan sát được là?

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72$\mu m$ và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 0,5$\mu m$ đến 0,575$\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân sáng màu đỏ. Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 12 vân...
 5. ahehe

  Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất?

  Một con lắc đơn được treo vào trần 1 toa của tàu hỏa. Khi tàu hỏa đứng yên, con lắc dao động bé với chu kì T=2s. Khi đoàn tàu này chuyển động với tốc độ không đổi v=15 m/s trên một đường ray nằm trên mặt phẳng nằm ngang có dạng 1 cung tròn bán kính cong R=400m, g=10m/$s^{2}$. Bán kính cong R rất...
 6. ahehe

  Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất?

  Dùng hạt p có động năng $K_{1}$ bắn vào hạt nhân Be đứng yên tạo hạt nhân Li và $\alpha $. Phản ứng này tỏa năng lượng 2,1MeV. Hạt nhân Li và $\alpha $ bay ra với động năng lần lượt bằng 3,58MeV và 4MeV. Góc giữa hướng chuyển động của hạt p và hạt Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? 45 72.8...
 7. ahehe

  Giá trị của f bằng?

  Khi electron ở quỹ đạo thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro thỏa mãn hệ thức: $E_{n}$=-$\dfrac{13,6}{n^{2}}$ (eV). Một nguyên tử hidro hấp thụ một photon có tần số f thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng thêm 36$r_{0}$ (với $r_{0}$ là bán kính quỹ đạo Bo). Giá trị của f bằng...
Top