Kết quả tìm kiếm

  1. An Nhiên Kudo

    Xác định lực $F$ để hệ chuyển động và $m_{2}$ bị nhấc khỏi mặt đất.

    Hai vật khối lượng $m_{1}; m_{2}$ nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng $k$. (Hệ vật, lò xo thẳng đứng,$ m_{1}$ ở đầu trên của lò xo,$m_2$ ở đầu phía dưới của lò xo). Tác dụng lên $m_{1}$ lực $F$ thẳng đứng hướng xuống. Xác định $F$ để sau khi ngưng tác dụng lực, hệ chuyển động và $m_{2}$ bị...
Top