Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là:

    Một mạch dao động điện từ, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điện có điện dung 0,5nF. Trong mạch có dao động điện từ điều hòa. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 1mA thì điện áp hai đầu tụ điện là 1V. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: 2 V $\sqrt{2}$...
Top