Kết quả tìm kiếm

  1. F

    R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng?

    Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần r= $40 \Omega $ và độ tự cảm $L=\dfrac{1.2\sqrt{3}}{\pi } H$ và $C=\dfrac{5^{10^{-4}}}{4\pi }F$ . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp $u=120\sqrt{2}\cos \left(100\pi t +\dfrac{\pi }{3} \right)$. Điều chỉnh R biến thiên để công...
Top