Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Bài tập về momen ngẫu lực

    Bên ngoài một ngôi nhà có treo một lá cờ vào cán cờ (như trong hình). Cán cờ có cân năng 60kg. Trọng lượng của lá cờ là không đáng kể. Cán cờ gắn vào tường tại điểm O, không ma sát và xoay được. Cờ cũng được gắn vào tường nhờ vào một sợi dây (như hình). Trọng lực của cán cờ được tìm thấy giữa...
  2. H

    Tính gia tốc và hệ số ma sát?

    Một chiếc xe được đặt trên bàn. Một quả cân nối với chiếc xe thông qua ròng rọc (như hình). Nếu thay đổi cân nặng của qủa cân lần lượt là: 20g, 50g và 100g. Hỏi gia tốc của xe là bao nhiêu khi thay đổi cân nặng của quả cân, đồng thời tính hệ số ma sát của xe...
Top