Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Chiều dài ngắn nhất của lò xo

    Bài toán Hai vật A và B dán liền nhau $m_{B}=2m_{A}=200g$ , treo vào một lò xo có độ cứng k=50N/m.Nâng hai vật lên đến vị trị lò xo có chiều dai tự nhiên $l_{o}=30cm$ thì thả nhẹ . Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ,đến vị trí lực đàn hồi lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị...
  2. T

    Số hạt nhân nhập vào tế bào vi khuẩn

    Bài toán Trong khi làm thực nghiệm người ta đã tiêm 592 Bq $P^{32}_{15}$ vào một nơi nuôi vi khuẩn . Sau một giờ các tế bào được rửa và một máy dò có khả năng đếm được 70% hạt $\beta^{-}$ phát ra và đã ghi được 720 xung một phút từ tất cả các tế bào. Tìm số hạt nhân $P^{32}_{15}$ ban đầu nhập...
Top