Kết quả tìm kiếm

 1. Annapham95

  MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều

  Câu hỏi Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều A. Khi số cuộn dây và số cặp cực nam châm tăng lên bao nhiêu lần thì số vòng quay giảm bấy nhiêu lần. B. Máy phát điện xoay chiều ba pha không thể tạo ra dòng điện xoay chiều một pha. C. Từ máy phát điện xoay chiều một pha có thể tao ra...
 2. Annapham95

  Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì:

  Câu hỏi Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: A Sự hụt khối của từng hạt nhân trước & sau phản ứng khác nhau B Phản ứng hạt nhân có tỏa và thu năng lượng C Số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gian phản ứng D Một phần khối lượng các hạt đã chuyển thành...
 3. Annapham95

  Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn

  Câu hỏi Chọn kết luận SAI Một con lắc đơn đang dao động điều hòa. Khi vật nặng đi qua VTCB người ta giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Sau đó A Con lắc có thể không còn dao động điều hòa nữa B Tần số dao động con lắc tăng thêm 2 lần C Gia tốc của vật nặng tăng lên đột ngột lúc giữ dây D...
 4. Annapham95

  Chọn ý đúng: Pha của các đại lượng biến thiên trong dao động LC

  Câu hỏi Trong mạch dao động điện từ $q$ là giá trị tức thời của điện tích trên 1 bản tụ $u$ là giá trị tức thời của điện áp giữa 2 bản tụ $i$ là giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua cuộn cảm $e$ là giá trị tức thời của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn cảm $\phi$ là giá trị tức...
 5. Annapham95

  Hiện tượng thực nghiệm nào chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn

  Câu hỏi Hiện tượng thực nghiệm nào chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn A. Quang phổ do đèn dây tóc phát ra B. Hiện tượng quang điện C. Quang phổ do hơi loãng của Na bị đốt nóng sáng D. Hiện tượng phóng xạ $\beta$ Bạn nào biết câu trả lời thì giải thích dùm...
 6. Annapham95

  Biên độ dao động của vật sau đó bằng:

  Bài tập Hai lò xo khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp, $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại của lò xo 1 nối với điểm cố định, đầu còn lại của lò xo 2 nối với vật $m$ và hệ đặt trên mặt bàn nằm ngang. Bỏ qua mọi lực cản, kéo vật để hệ lò xo giãn $12 cm$ rồi thả cho vật dao động điều hòa. Tại thời...
 7. Annapham95

  Phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo?

  Câu hỏi Trong các phản ứng sau, phản ứng nào KHÔNG PHẢI là phản ứng nhân tạo: A. ${}_2^{4}He$ + ${}_{13}^{27}Al$ $\Rightarrow$ ${}_{15}^{30}P$ + ${}_0^{1}n$ B. ${}_1^{2}D$ + ${}_1^{3}T$ $\Rightarrow$ ${}_2^{4}He$ + ${}_0^{1}n$ C. ${}_{92}^{235}U$ + n $\Rightarrow$ ${}_{39}^{95}Y$ +...
 8. Annapham95

  Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ

  Câu hỏi Nguyên tử hiđrô bị kích thích và eelectron đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau đó ngừng chiếu xạ nguyên tử hiđrô đã phát xạ: A. 1 vạch dãy Banme và 2 vạch dãy Laiman B. 2 vạch dãy Laiman C. 1 vạch dãy Banme và 1 vạch dãy Laiman D. 2 vạch dãy Banme
Top