Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Tuổi của mẫu B nhiều hơn tuổi của mẫu A

  Bài toán Hai chất phóng xạ A và B thuộc cùng một chất có chu kì T=138 ngày và có khối lượng ban đầu như nhau. Tại thời điểm khảo sát tỉ số hạt nhân hai mẫu chất $\dfrac{N_{A}}{N_{B}}$=3,67. Tuổi của mẫu B nhiều hơn tuổi của mẫu A A. 259 ngày B. 179 ngày C. 190 ngày D. 198 ngày
 2. L

  Tần số sóng trên dây

  Bài toán Một sóng ngng truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên daay cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây A. 42Hz B. 40Hz C. 37Hz D. 35Hz
 3. L

  Số vân sáng quan sát được trên khoảng MN:

  Bài toán Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1}=450nm, \lambda _{2}=600nm$. trên màn quan sát gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía...
 4. L

  Hệ số công suất ứng với $C_{1},C_{2}$

  Bài toánMột đoạn mạch Ab gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự trên, M là điểm nối giữa L và R, N là điểm nối giữa R và C, có C thay đổi được. Khi $C=C_{0}$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch AM $135^{0}$ và...
 5. L

  Giá trị của $\xi$

  Bài toánMạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm thuần với nguồn điện có suất điện động $\xi$, điện trở trong $ r=2\Omega$. Sau khi dòng điện qua mạch ổn định thì ngắt cuộn dây khỏi nguồn rồi nối nó với tụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại trên tụ là $4.10^{-6}C$. Biết...
 6. L

  Giá trị $U_{0}$ bằng

  Bài toánĐặt điện áp $u=U_{0}\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{3})$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $ i=\sqrt{6}\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{6})$(A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150W. Giá trị...
 7. L

  Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại

  Bài toán Trong một mạch dao động LC ,năng lượng tổng cộng của mạch được chuyển hóa hoàn toàn từ năng lượng điện trường trong tụ điện thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm mất $0,3\mu s$.Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại là...
 8. L

  Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là:

  Bài toánMức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định theo biểu thức $E_{n}=-\dfrac{13,6}{n^{2}}(eV)$ Khi kích thích nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng cách cho hấp thụ một photon có năng lượng thích hợp thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. Bước...
 9. L

  Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là:

  Bài toán Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là $1,5.10^{-4}s$. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng điện hết là: A...
 10. L

  Biên độ của sóng là

  Bài toánSóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không ổi. Ở thời điểm t =0 điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm M cách nguồn O một khoảng bằng $\dfrac{1}{4}$ bước sóng có li độ 5 cm ở thời điểm $t=\dfrac{T}{2}$. Biên độ của sóng là A. $5\sqrt{3}$cm...
 11. L

  Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn

  Bài toán Cho đoạn mạch gồm $R=40\Omega $ nối tiếp với cuộn cảm thuần $L=\dfrac{0,4}{\pi }$H. Điện áp tức thời hai đầu mạch $u=80\cos(100\pi t-\dfrac{\pi }{4})$V. Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là $20\sqrt{2}$ V. A...
 12. L

  Trong số các cường độ hiệu dụng trên giá trị lớn nhất là

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0}\cos100\pi t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,tụ điện có điện dung $\dfrac{0,4}{\pi }(mF)$và cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ thay đổi. Điều chỉnh $Z_{L}$ lần lượt bằng $15\Omega ,20\Omega ,29\Omega ,50\Omega $ thì cường độ...
 13. L

  Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

  Bài toánTrong thí nghiệm giao thoa hai sóng mặt nước, hai nguồn cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số 60 Hz đặt tại hai điểm $S_{1},S_{2}$cách nhau 10cm.Tốc độ sóng trên mặt nước là 0,9 m/s. Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? A. 12 B...
 14. L

  Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là

  Bài toán Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 W, cảm kháng 60 W,tụ điện có dung kháng 80 W và một biến trở R ($0\leq R<\infty $). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 200V– 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là...
 15. L

  Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là

  Bài toán Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động với phương trình $u_{1}=u_{2}=A\cos40\pi t$ tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao...
 16. L

  Giá trị của C và $I_{max}$ lần lượt là

  Bài toán Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz và có giá trị hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = $\dfrac{1}{\pi }$, điện trở thuần có giá trị R = 100 $\Omega $, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để cho cường độ...
 17. L

  Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ

  Bài toán Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C. Mạch đang thực hiện dao động điện từ thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng...
 18. L

  Tỉ số $\dfrac{q_{1}}{q_{2}}$ bằng

  Bài toán Một con lắc đơn có quả nặng là một quả cầu bằng kim loại thực hiện dao động nhỏ với ma sát không đáng kể. Chu kỳ của con lắc là $T_{0}$ tại một nơi $g=10m/s^{2}$. Con lắc được đặt trong điện trường đều, vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng và hướng xuống dưới. Khi quả cầu...
 19. L

  Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng

  Bài toán Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất $n_{1}=\dfrac{4}{3},\Delta v=10^{8}m/s$ vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy tốc độ của ánh sáng bị giảm đi một lượng $\Delta v=10^{8}m/s$. Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng A. 1,5 B. $\sqrt{2}$ C. 2,4 D. 2
 20. L

  Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá

  Bài toán Một lò xo độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại có treo vật nặng khối lượng m = 100 g. Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 4 N. Lấy g = 10m/$s^{2}$. Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá A. 10cm B. 6cm C. 5cm...
Top