Kết quả tìm kiếm

 1. V

  Điện lượng qua mạch trong một chu kỳ và trong nửa chu kỳ lần lượt là:

  Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I và tần số f. Tính từ thời điểm i = 0. Điện lượng qua mạch trong một chu kỳ và trong nửa chu kỳ lần lượt là: $\dfrac{I_{0}}{\pi f};\dfrac{I_{0}}{2\pi f}$ $1;\dfrac{I_{0}}{\pi f}$ $0;\dfrac{I_{0}}{\pi f}$...
 2. V

  Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách giữa màn chứa hai khe đến màn là D=2m. Khe S được chiếu bởi hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,45 và 0,6 micro mét. Trên bề rộng l=3cm trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là: 56...
 3. V

  Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì?

  Máy phát điện xoay chiều ba pha đấu tam giác, tải gồm ba bóng đèn giống nhau đấu tam giác. Cả ba bóng đèn đều sáng bình thường. Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì: Ba bóng đều sáng yếu hơn bình thường Hai bóng sáng yếu hơn, một bóng vẫn sáng bình thường Hai bóng bị tắt, một...
 4. V

  Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ?

  Bài toán Bình thường một khối bán dẫn có $10^{10}$ hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó một chùm ánh sáng hồng ngoại $\lambda =993,75nm$ có năng lượng $E=1,5.10^{-7}$J thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn là $3.10^{10}$ . Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn...
 5. V

  Tính $\lambda _{2}$?

  Bài toán Thực hiện giao thoa I-âng với hai thành phần đơn sắc lục $\lambda _{1}=500nm$ và $\lambda _{2}>\lambda _{1}$ . Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D thì khoảng cách giữa hai vân màu lục liên tiếp là $i_{1}$ , khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu...
 6. V

  Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên?

  Bài toán Trên một dây dài đang có sóng dừng với tần số f=20Hz, vận tốc truyền sóng trên dây v=1,8 m/s. Tại một thời điểm, điểm M trên dây cách một điểm bụng 0,75cm có li độ 3 cm. Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. 2 D.-2
 7. V

  Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm một khoảng bao xa ?

  Bài toán Thực hiện giao thoa I-âng với ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ $0,4\mu m$ đến $0,75\mu m$ . Khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D=2m. Hỏi vị trí gần vân trung tâm nhất có ánh sáng không đơn sắc cách vân trung tâm...
 8. V

  Tọa độ của hệ vật tại thời điểm t = 1/15(s) là:

  Bài toán Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 30cm và một vật nặng m có khối lượng 100g. Giữ vật m sao cho lò xo có chiều dài l = 35cm rồi thả nhẹ. Khi vật ở vị trí thấp nhất người ta đặt nhẹ lên vật m một vật m’ có khối lượng 300g. Sau...
 9. V

  Biên độ dao động cưỡng bức của con lắc lớn nhất là

  Bài toán Trong thí nghiệm về hiện tượng dao động cưỡng bức, người ta treo trên cùng một sợi dây đàn hồi nằm ngang bốn con lắc có tần số dao động riêng lần lượt là $\omega _{0},1,2\omega _{0},1,5\omega _{0},1,3\omega _{0}$ Kích thích cho con lắc thứ 2 dao động, dao động của con lắc thứ 2 đã tạo...
 10. V

  Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được trong quá trình dao động và quãng đường mà vật đi được cho đến

  Bài toán Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy...
Top