Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Trượt không ma sát, không vận tốc đầu

    Từ đỉnh A của mặt păẳng nghiêng, người ta thả một vật có có khối lượng là 0,2 kg trượt không ma sát không vận tốc đầu. Cho AB=50cm, BC=100cm, AD= 130cm và lấy g=10m/$s^{2}$ a) Tính vận tốc của vật tại điểm B b) Chứng minh rằng quỹ đạo của vật sau khi rời khỏi bàn là một parabol? Vật rơi cách...
Top