Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Tính thời gian và vận tốc của vật.

    Lò xo nhẹ độ cứng $K = 100 \ \text{N}/\text{m}$ treo đứng vào một điểm cố định, đầu tự do của lò xo có gắn một vật nặng có khối lượng $m = 1 \ \text{kg}$. Đưa vật tới vị trí lò xo ở trạng thái tự nhiên bằng giá đỡ chuyển động nhanh dần thẳng đứng xuống với gia tốc không đổi $a = 4 \...
Top