Kết quả tìm kiếm

 1. Heavenpostman

  Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là

  Bài toán Hộp $X$ chứa $2$ trong $3$ linh kiện điện là $R_{0}$, $L_{0}$, $C_{0}$ mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp $u = 120\cos(100\pi t + \dfrac{\pi }{4})$ $(V)$ vào hai đầu hộp $X$ thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là $\sqrt 2 A$ và trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với điện áp...
 2. Heavenpostman

  Hệ số công suất của đoạn mạch bằng ?

  Bài toán Đặt điện áp $u=175\sqrt {2}.\cos 100\pi t (V) $vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết các điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là $25V$, $25V$ và $175V$. Hệ số công suất của đoạn mạch là A...
 3. Heavenpostman

  Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ?

  Bài toán Cho hạt $\alpha $ bắn phá hạt $Al$ đứng yên theo phản ứng $$_{2}^{4}\textrm{He} + _{13}^{27}\textrm{Al} \rightarrow _{0}^{1}\textrm{n} + _{15}^{30}\textrm{P}$$ Phản ứng xả ra thu năng lượng $\Delta E$ = $2,4 MeV$. Giả sử các hạt sinh ra cùng vận tốc. Tìm động năng tối thiểu của hạt...
 4. Heavenpostman

  C biến thiên Hỏi $(U_{C})_{max}$ gấp bao nhiêu lần $(U_{R})_{max}$

  Bài toán Cho mạch điện xoay chiều $RLC$ nối tiếp có $C$ thay đổi được. Điều chỉnh $C$ để lần lượt $U_{R}$, $U_{L}$, $U_{C}$ đạt giá trị cực đại thì thấy $(U_{C})_{max}$= $3(U_{L})_{max}$. Hỏi $(U_{C})_{max}$ gấp bao nhiêu lần $(U_{R})_{max}$ A. 1,05 B. 1,5 C. 1,06 D. 1,6
 5. Heavenpostman

  Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc $30\pi (m/s^{2})$ là:

  Bài toán Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Trong quá trình dao động tốc độ cực đại và gia tốc cực đại lần lượt là $6m/s$ và $60\pi (m/s^{2})$. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc $3m/s$ và thế năng đang tăng. Thời gian ngắn nhất sau đó để vật có gia tốc $30\pi (m/s^{2})$...
 6. Heavenpostman

  f biến thiên Biểu thức $u_{AM}$ ?

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=100\sqrt 2.\cos(\omega t)$, $\omega $ thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm hai đoạn mạch $AM$ và $MB$ mắc nối tiếp. Đoạn mạch $AM$ gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn mạch $MB$ chỉ có một tụ điện. Khi $\omega = 100\pi (rad/s)$ thì điện...
 7. Heavenpostman

  Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một dao động điều hòa?

  Câu hỏi Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một dao động điều hòa? A. Gia tốc B. Tần số C. Biên độ D. Vận tốc
 8. Heavenpostman

  MPĐ Nếu roto quay với tốc độ $3n$ vòng/phút thì dung kháng của tụ là

  Bài toán Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần $R=15\Omega $ mắc nối tiếp với tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rôto quay với tốc độ $n$ vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I_{1} = 1(A)$. Khi rôto quay với tốc độ $2n$ vòng/phút...
 9. Heavenpostman

  MPĐ Lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích

  Câu hỏi Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích: A. Tăng cường từ thông cho chúng. B. Làm cho từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa. C. Tránh sự tỏa nhiệt do có dòng Phu-cô xuất hiện. D...
 10. Heavenpostman

  Tia X là

  Câu hỏi Tia X là: A. Các bức xạ do đối âm cực của ống Rơnghen phát ra B. Các bức xạ mang điện tích C. Các bức xạ do Catốt ống của Rơnghen phát ra D. Bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn $10^{-8}$ m
 11. Heavenpostman

  Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng?

  Câu hỏi Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng? A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp. B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng C. Trong miền giao thoa...
 12. Heavenpostman

  Phát biểu nào sau đây nói về tia tử ngoại là không đúng?

  Câu hỏi Phát biểu nào sau đây nói về tia tử ngoại là không đúng? A. Các vật nung nóng trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh. B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ với bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng tím C. Tia tử ngoại rất nguy hiểm, nên cần có các biện pháp để phòng tránh. D...
 13. Heavenpostman

  Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì :

  Câu hỏi Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : A. Khe là nguồn phát ánh sáng mới B. Ánh sáng bị phản xạ lại C. Ánh sáng vẫn truyền thẳng qua khe D. Ánh sáng bị khe hấp thụ hết
 14. Heavenpostman

  Chọn phát biểu Sai khi nói về điện từ trường ?

  Câu hỏi Chọn phát biểu Sai khi nói về điện từ trường ? A. Điện trường xoáy có đường sức giống như đường sức của điện trường xung quanh một điện tích đứng yên B. Lan truyền được trong chân không C. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện trường D. Là trường duy nhất có...
 15. Heavenpostman

  Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ?

  Câu hỏi Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ? A. Li độ dao động có biểu thức $x + 2 =\cos2\pi ft$ B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực
 16. Heavenpostman

  Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ?

  Câu hỏi Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do. Nếu thay đổi cách kích thích ban đầu của dao động thì những đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi ? A. Vận tốc, gia tốc và tần số góc B. Biên độ, vận tốc và gia tốc C. Vận tốc, gia tốc và chu kỳ D. Biên độ, vận tốc và tần số
 17. Heavenpostman

  Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng:

  Câu hỏi Chọn kết luận đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng: A. Chùm sáng đơn sắc đi từ không khí vào nước sẽ đổi màu do bước sóng thay đổi B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất môi trường trong suốt phụ thuộc vào tần số và bước sóng ánh sáng C. Một chùm...
 18. Heavenpostman

  Những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn

  Câu hỏi Xét ba âm có tần số lần lượt $f_{1}= 50Hz$, $f_{2} = 10000Hz$, $f_{3} = 15000Hz$. Khi cường độ âm của chúng đều lên tới $10W/m^2$, những âm nào gây cho tai người cảm giác nhức nhối, đau đớn A. $f_{2}$, $f_{3}$ B. $f_{2}$, $f_{3}$, $f_{1}$ C. $f_{2}$, $f_{1}$ D. $f_{3}$, $f_{1}$
 19. Heavenpostman

  Khi đó khoảng cách từ I đến đường thẳng $S_{1}S_{2}$ là?

  Bài toán Cho 2 nguồn sóng $S_{1}$, $S_{2}$ cách nhau một khoảng $10cm$ và có phương trình lần lượt là $u_{1} = a.\cos(4\pi .t + \dfrac{\pi }{3})$ và $u_{2} = a.\cos(4\pi .t - \dfrac{2\pi }{3})$. Gọi điểm $N$ nằm trên $S_{1}S_{2}$, cách $S_{1}$ một khoảng $3cm$, xét đường tròn $(C)$ tâm $N$ bán...
 20. Heavenpostman

  Tại thời điểm li độ của M là 4mm thì li độ của N tại thời điểm đó là

  Bài toán Hai nguồn sóng A, B có phương trình $u_{1} = u_{2} = 5.\cos(10\pi .t - \dfrac{\pi }{4}) $. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng $v= 15 cm/s$. Hai điểm M, N nằm trên cùng 1 elip nhận A, B là tiêu điểm thỏa mãn $AM-BM=1 cm$, $AN-BN=3,5 cm$. Tại thời điểm li độ của M là $4mm$ thì li...
Top