Kết quả tìm kiếm

 1. hao.baobinh10

  Khối lượng hạt nhân X khi đó là

  Một mẫu radium nguyên chất $Ra^{226}_{88}$ có khối lượng $m = 1 \ \text{g}$, chu kì bán rã $T_{1}$= 1620 năm, phóng xạ $\alpha $ cho hạt nhân con X. Hạt nhân X vừa tạo ra lại phân rã với chu kì bán rã $T_{2}$ = 3,82 ngày. Sau một thời gian, người ta thấy khối lượng hạt nhân X không đổi. Khối...
 2. hao.baobinh10

  Khoảng cách MN bằng

  Sóng cơ học có tần số 10Hz, lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M và N trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Tại thời điểm tốc độ dao động của M cực tiểu thì trên đoạn MN chỉ có ba điểm có tốc độ dao động cực đại. Khoảng cách MN bằng 6 cm 8 cm 12 cm 4 cm
 3. hao.baobinh10

  Hiệu suất truyền tải của đường dây đó là

  Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải của đường dây đó là $1-\left(1-H\right)k^{2}$ $\left(k-1+H\right)/k$...
 4. hao.baobinh10

  L biến thiên Giá trị độ tự cảm L tìm được có thể là

  Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có điện trở $R=220\Omega $, điện dung $C=50\mu F$, và độ tự cảm L của cuộn thuần ảm có thể biến đổi. Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)V$ lên hai đầu đoạn mạch và điểu chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị $U_{L}$...
 5. hao.baobinh10

  Nhận xét nào sau đây đúng?

  Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có cùng chất liệu, kích thước và hình dạng bên ngoài, có khối lượng $m_{1}=2m_{2}$ được treo bằng hai sợi dây có chiều dài tương ứng là $l_{1}=l_{2}$. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ và bằng nhau. Nhận xét nào sau đấy...
 6. hao.baobinh10

  Phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần?

  Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, điện năng ở nơi tiêu thụ không đổi. Coi cường độ dòng điện trong quá trình truyền tải luôn cùng pha với điện áp. Ban đầu độ giảm điện áp dây bằng n lần điện áp nơi truyền đi. Sau đó, người ta muốn giảm công suất hao phí trên đường dây đi m lần thì phải...
 7. hao.baobinh10

  Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì

  Trong phân rã phóng xạ $\beta ^{-}$ của một chất phóng xạ thì một proton trong hạt nhân phân rã phát ra electron số nucon của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân sản phẩm một notron trong hạt nhân phân rã phát ra electron một electron trong nguyên tử được phóng ra
 8. hao.baobinh10

  MBA Nếu tăng R lên hai lần thì

  Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1, N2. Cuộn sơ cấp nối với nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Điện trở các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng kể. Cuộn thứ cấp mắc với một điện trở thuần có giá trị R thay đổi được. Nếu tăng R...
 9. hao.baobinh10

  Hiệu đường đi của ánh sáng

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng đơn sắc làm thí nghiệm có bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến vị trí quan sát được vân tối thứ 4 bằng 2,1mm 2,7mm...
 10. hao.baobinh10

  Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là

  Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Hu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là T, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là $\dfrac{T}{\sqrt{2}}$ T vô cùng lớn 0.
 11. hao.baobinh10

  Để nước đỡ bán tung tóe ra ngoài người ta thường bỏ một vài chiếc lá vào trong xô nước nhằm mục đích

  Khi xách xô nước, để nước đỡ bán tung tóe ra ngoài người ta thường bỏ một vài chiếc lá vào trong xô nước nhằm mục đích thay đổi tần số dao động riêng của nước gây ra dao động cưỡng bức gây ra hiện tượng cộng hưởng gây ra dao động tắt dần.
 12. hao.baobinh10

  Chọn đáp án đúng về phần tử nước ở M và N

  Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét hai điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB và điểm N nằm trong đoạn AB đều có hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số bán nguyên lần bước sóng, coi biên độ sóng không đổi. Chọn...
 13. hao.baobinh10

  Hằng số phóng xạ của Radon

  Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% ( do phóng xạ ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là $\lambda =2,325.10^{-6}\left(s^{-1}\right)$ $\lambda =2,315.10^{-5}\left(s^{-1}\right)$ $\lambda =1,975.10^{-6}\left(s^{-1}\right)$ $\lambda =1,972.10^{-5}\left(s^{-1}\right)$
 14. hao.baobinh10

  Tỷ số động năng

  Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng $m_{B}$ và hạt $\alpha$ có khối lượng $m_{\alpha }$. Tỷ số động năng của hạt nhân B và động năng hạt $\alpha$ ngay sau phân rã bằng $\left(\dfrac{m_{\alpha }}{m_{B}}\right)^{2}$ $\left(\dfrac{m_{B }}{m_{\alpha}}\right)^{2}$...
 15. hao.baobinh10

  Tần số dao động của nó

  Một thanh gỗ hình hộp nổi trên mặt nước có khối lượng 200g, diện tích $S=50cm^{2}$. Người ta nhấn nó chìm xuống một chút rồi buông ra cho dao động tự do. Cho biết khối lượng riêng của nước $\rho = 1000$ kg/$m^3$ và $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tần số dao động của nó bằng 50Hz...
 16. hao.baobinh10

  Công suất cơ học cực đại mà động cơ có thể sinh ra

  Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là $20\Omega $. Mắc động cơ vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng $220V$. Giả sử hệ số công suất của động cơ là $\cos \varphi = 0,85$ không thay đổi, hao phí trong động cơ chỉ do tỏa nhiệt. Công suất cơ học cực đại mà động cơ có thể sinh...
 17. hao.baobinh10

  Hệ số công suất của mạch điện

  Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi máy phát quay với tốc độ n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện đạt cực đại là $P_{0}$. Khi máy phát quay với tốc độ 2n...
 18. hao.baobinh10

  f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó

  Cho mạch điện xoay chiều RLC có $CR^{2}< 2L$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)$, trong đó U không đổi, $\omega $ biến thiên. Điều chỉnh giá trị của $\omega $ để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi đó...
 19. hao.baobinh10

  Số vòng dây cuộn thứ cấp là

  Cho máy biến áp, cuộn sơ cấp $N_{1}=100$ được nối với nhau hiệu điện thế xoay chiều tần số $50Hz$ có giá trị hiệu dụng $U_{1}=400V$.Mạch thứ cấp có $R=100\Omega$; $L=2/\pi H$ ; $C=10^{-4}/\pi F$. Biết mạch thứ cấp tiêu thụ công suất $P = 200W$. Số vòng dây cuộn thứ cấp $N_{2}$ là 200 vòng 100...
 20. hao.baobinh10

  Vận tốc cực đại của vật treo bằng

  Một có khối lượng m=100(g) treo dưới một lò xo có k=20N/m. Dùng giá đỡ đưa vật lên vị trí lõ xo không biến dạng, rồi cho giá đỡ đi xuống nhanh dần đều với $a=2m/s^{2}$ . Lấy $g=10m/s^{2}$. Vận tốc cực đại của vật treo là? $30\sqrt{2}cm/s$ $30cm/s$ $40\sqrt{2}cm/s$ $40cm/s$
Top