Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Tìm vận tốc của nêm ngay sau va chạm

  Một vật nhỏ có khối lượng m được thả không vận tốc đầu xuống mặt nghiêng của một chiếc nêm có khối lượng M và góc nghiêng alpha. Giả thiết nêm chỉ chuyển động tịnh tiến trên mặt phẳng ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Biết vận tốc của vật ngay trước va chạm là $v_0$. Tìm vận tốc của nêm ngay sau va chạm
 2. L

  Hãy tính khoảng cách theo phương ngang từ điểm bắn đến điểm rơi của tên lửa?

  Một tên lửa có khối lượng 3000kg được bắn từ mặt đất dưới góc 60 độ nâng. Động cơ tạo một lực 60000N đẩy cho tên lửa, có phương không đổi 60 độ so với phương ngang, trong 50s, sau đó ngừng hoạt động. Bỏ qua khối lượng nhiên liệu bị tiêu thụ và sức cản của không khí. Hãy tính khoảng cách theo...
 3. L

  Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng

  Một hạt chuyển động trên mặt phẳng Oxy với vận tốc v có độ lớn không đổi. Hãy xác định gia tốc của hạt tại điểm x = 0 nếu quỹ đạo có dạng $y=cx^2$
Top