Kết quả tìm kiếm

  1. CG AzoGG

    Tính vận tốc của Minh so với An

    Minh ngồi trên một chiếc tàu đang chạy với vận tốc 54km/h, An đang ngồi trên chiếc tàu khác chạy song song và cùng giờ với chiếc tàu kia - tính vận tốc của Minh so với An
Top