Kết quả tìm kiếm

  1. nkokkon_97

    Tại sao ở hồ quang điện cực dương bị ăn mòn mà cực âm ko bị lồi ra????

    Bài toán Tại sao ở hồ quang điện cực dương bị ăn mòn mà cực âm ko bị lồi ra????
Top