Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Giá trị lớn nhất của $V_{0}$ để vật còn dao động điều hòa

  Bài toán Đầu trên của 1 lò xo có độ cứng k=100 N/m được gắn vào điểm cố định thông qua dây mềm, nhẹ, không dãn. Đầu dưới của lò xo treo vào vật nặng m=400 g, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng 1 khoảng 2 cm rồi truyền cho vật tốc...
 2. D

  Truyền tải điện Điện áp truyền tải cần tăng lên bao nhiêu lần

  Bài toán Điện năng cần truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuongs còn 1% thì cần tăng điện áp ở trạm phát lên bao nhiêu lần? Biết công suất truyền tải không đổi, hệ số công suất bằng 1 A. 4,35 B...
 3. D

  f biến thiên Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ

  Bài toán Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm $L=\dfrac{1}{4\pi }$H và tụ điện C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch $u=90\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{6})$V. khi $\omega =\omega_{1}$ thì cường độ dòng điện chạy qua mạch...
 4. D

  C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở

  Bài toán Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L, tụ điện C có điện dung thay đổi. khi $C=C_{1}$, điện áp hiệu dụng trên các phần tử $U_{R}=U_{L}=40$V, $U_{C}=70$V. khi $C=C_{2}$ điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là...
 5. D

  Cường độ dòng điện xoay chiều

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Điện áp 2 đầu các đoạn mạch $u_{LR}=150\cos(100\pi t+\dfrac{\pi }{3})$V, $u_{RC}=50\sqrt{6}\cos(100\pi t-\dfrac{\pi }{12})$ V. Cho R=25$\Omega $. Cường độ dòng điện trong mạch có...
 6. D

  Biểu thức đúng

  Bài toán Cho mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C. tại thời điểm $t_{1}$ thì cường độ dòng điện trong mạch là $i_{1}$, đến thời điểm $t_{2}=t_{1}+\dfrac{\pi \sqrt{LC}}{2}$ thì điện áp giữa 2 bản tụ là $u_{2}$. Ta có mối liên hệ A...
 7. D

  R biến thiên Giá trị của R là

  Bài toán Điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos^{2}(50\pi t)$ V vào 2 đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi thay đổi R công suất tiêu thụ của mạch điện đạt cực đại là 100W. Giá trị R khi đó bằng A. 25 $\Omega $ B...
 8. D

  Biên độ tại D là

  Bài toán Sóng dừng xảy ra trên 1 sợi dây, A là 1 nút, B là điểm bụng gần A nhất, điểm C nằm chính giữa A và B, D là điểm chính giữa A và C. Nếu biên độ tại C là a thì biên độ tại D là A. $\dfrac{a}{4}$ B. $a\sqrt{\dfrac{2}{2+\sqrt{2}}}$ C...
 9. D

  Hệ số công suất của mạch

  Bài toán Một nguồn điện xoay chiều $u=U_{0}\cos(\omega t + \varphi _{0})$ trong đó $\omega$ thay đổi được, nối vào một mạch RLC, với tần số nguồn điện là $f_{1}$ thì pha ban đầu của dòng điện là $\dfrac{\pi }{9}$, với tần số là $f_{2}$ thì pha ban đầu của dòng...
 10. D

  Vận tốc ban đầu cực đại của electron

  Bài toán khi tăng điện áp của ống Rơn-ghen từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng, với m là khối lượng của electron A. $\sqrt{\dfrac{eU}{9m}}$ B. $\sqrt{\dfrac{2eU}{9m}}$ C...
 11. D

  Số nguyên tử còn lại là

  Bài toán Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 10 phút. Có 100 nguyên tử chưa phân rã. Hỏi sau thời gian 20 phút còn lại bao nhiêu nguyên tử A. 25 B. 50 C. 0 D. không xác định được chính xác
 12. D

  Biên độ dao động tại M là

  Bài toán Ở mặt thoáng của chất lỏng có 2 nguồn A,B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}=a\cos\omega t$, $u_{B}=2asin\omega t$.Bước sóng trên mặt chất lỏng là $\lambda $. Điểm M trên mặt chất lỏng không nằm trên AB, cách nguồn A,B lần lượt là...
 13. D

  MBA Điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn thứ cấp

  Bài toán Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp là 1 ống dây có $N_{1}=1000$ vòng dây, điện trở hoạt động $r=30\Omega $, hệ số tự cảm $L=\dfrac{1}{2,5\pi }$ H. Cuộn thứ cấp có $N_{2}$=50 vòng dây.Đặt vào 2 đàu cuộn sơ cấp 1 điện áp xoay chiều $u=220\sqrt{2}\cos(100\pi...
 14. D

  Khoảng cách giữa tiêu điểm màu đỏ và tiêu điểm màu tím

  Bài toán Chiếu 1 chún sáng trắng song song với trục chính của một thấu kính có 1 mặt lồi, 1 mặt lõm. Bán kính $R_{1}=10 cm$, $R_{2}=20 cm$. Chết suất đối với ánh sáng đỏ $n_{đ}$=1,5, và đối với ánh sáng tím $n_{t}$=1,525. khoảng cách giữa tiêu điểm màu đỏ...
 15. D

  MPĐ Công suất tiêu thụ của mạch

  Bài toán Một máy phát điện xoay chiều 3 pha có điện áp pha là 220V, tần số 50hz được mắc hình sao, tải tiêu thụ mắc tam giác, các tải đối xứng, mỗi tải gồm 1 ống dây có điện trở hoạt động $r=10\Omega $, độ tự cảm là $L=\dfrac{0,1}{\pi }$ H, mắc nối tiếp...
 16. D

  Sóng có:

  Bài toán trên mặt nước có 2 điểm A,B trên cùng 1 phương truyền sóng, cách nhau $\dfrac{1}{4} \lambda $. Tại thời điểm t mặt thoáng ở A,B đang cao hơn ị trí cân bằng lần lượt là 0,3mm và 0,4mm, mặt thoáng ở A đang đi lên, còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng...
 17. D

  Mức cường độ âm lớn nhất là

  Bài toán Công suất âm thanh cực đại của 1 máy nghe nhạc là 10W. cho rằng khi âm truyền đi thì cứ mỗi 1m năng lượng âm lại giảm 5% do sự hấp thụ của môi trường. Biết cường độ âm chuẩn $I_{0}=10^{-12} W/m^{2}$. Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng 6m là A. 107 dB B...
 18. D

  Khi chiếu bức xạ thứ 2 thì

  Bài toán Giao thoa ánh sáng với khe I âng, khi chiếu bức xạ $\lambda _{1}$ thì đoạn MN trên màn hứng vân đếm được 10 vân tối với M,N là 2 vân sáng. khi chiếu bức xạ $\lambda _{2}$ =$\dfrac{5}{3}\lambda _{1}$ thì A. M là vân sáng, trên khoảng MN có 6 vân tối B. M là...
 19. D

  Điện dung của tụ là

  Bài toán Mạch R,L,C không phân nhánh. Điện áp ở 2 đầu đoạn mạch là $u=U_{0}sin(100\pi t))(V),L=\dfrac{2}{\pi }$ H. Mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào 2 đầu cuộn dây thì thấy công suất mạch vẫn không thay đổi. Điện dung của tụ là A. $\dfrac{1}{10^{-4} \pi }$F...
 20. D

  Khoảng cách giữa 2 khe sáng là

  Bài toán Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 $\mu m$ đến 0,76 $\mu m$, bề rộng của quang phổ bậc 3 là 2,16 mm và khoảng cách từ 2 khe sáng đến màn là 1,9 m. Tìm khoản cách giữa hai khe sáng A. 0,95 mm B. 0,9 mm C. 0,75 mm D. 1,2 mm
Top