Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Thanh thước có thực sự co lại?

    Bạn hiểu đúng rồi đó, vì ví dụ đơn giản bạn ở mặt đất nhìn thấy máy bay bị thu nhỏ lại (tuy nhiên, theo einstein thì chỉ xét theo 1 phương chuyển động) còn nếu bạn ở trên máy bay thì bạn thấy mọi thứ vẫn bình thường mà
Top