Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Vật m chịu tác dụng lực F không đổi

    Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ gắn với 1 lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ dao động điều hòa trên mặt sàn nhẵn, nằm ngang với phương trình x=10cosωt. Vào thời điểm t, vật m chịu thêm tác dụng của một lực F hướng dọc theo trục lò xo và có độ lớn không đổi...
Top