Kết quả tìm kiếm

  1. QS. Nguyễn Minh Đức

    Thời điểm đầu tiên để M xuống thấp nhất là?

    Lúc $t=0$, đầu O của một sợi dây cao su nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kỳ $4$s. Tạo nên sóng lan truyền trên dây với tốc độ $50$ cm/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng $24$ cm. Thời điểm đầu tiên để M xuống thấp nhất là: 3,66 s 3,48 s 2,48 s 1,48 s
  2. QS. Nguyễn Minh Đức

    Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện

    Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần $R$, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ...
Top