Kết quả tìm kiếm

 1. bo tro vat ly

  Tìm công suất cơ học.

  Loại quạt điện 44W – 220V mắc vào mạng điện, quạt quay bình thường. Cho điện trở thuần của quạt là 100Ω. Tìm công suất cơ học.
 2. bo tro vat ly

  Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường

  Hai điện tích $q_1>0$ và $q_2 = -q_1$ đặt trong chân không lần lượt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng r; M là một điểm thỏa MA = 2MB. Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường tại A và tại M là: 8/7 4. -4. -8/7.
 3. bo tro vat ly

  Dao động tổng hợp có tần số góc là

  Bài này trong sách HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 -2016 THẦY NGUYỄN TRỌNG SỬU. Đề 02 câu 10
 4. bo tro vat ly

  Dao động tổng hợp có tần số góc là

  Một vật tham gia đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương có tần số góc lần lượt là ω, 2ω, 3ω. Dao động tổng hợp có tần số góc là ω 2ω 3ω 6ω
Top