Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Lí thuyết điện xoay chiều

    Đáp án là C bạn ạ
  2. L

    Lí thuyết điện xoay chiều

    Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C đều bằng nhau. Khi thay điện trở R bằng điện trở R'=2R thì Hệ số công suất của đoạn mạch tăng Hệ số công suất của đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ của đoạn mạch tăng Công suất tiêu thụ...
Top