Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Số điểm M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn

    Ừ nhỉ do không tính nguồn nên d2>0 nên n>k. Vậy k= 1,3,5,9(4 điểm)
  2. D

    Tính tốc độ góc của thanh va vị trí tâm quay của thanh

    Một chiếc thước dẹt hình chữ nhật, dài l, khối lượng M=2m đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Một chất điểm khối lượng m bay với vận tốc v đến va chạm đàn hồi vuông góc vào thanh tại điểm A cách trung điểm G của thanh 1 khoảng GA=a. Tính tốc độ góc của thanh và vị trí tâm quay của thanh.
Top