Kết quả tìm kiếm

 1. lethisao

  Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào

  Bắn hạt $\alpha $ có động năng là 4 (MeV) vào hạt nhân nitơ 7N14 đứng yên, xảy ra phản ứng hạt nhân: $\alpha $ + 7N14 $\rightarrow $ 8O16 + p. Biết động năng của hạt proton là 2,09 (MeV) và hạt proton chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt $\alpha $ một góc 60 độ. Coi khối...
 2. lethisao

  Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là

  Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, ban điểm S, A, B nằm trên nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB=61,2 m). Điểm M cách S đoạn SM=50m có cường độ âm I=$10^{-5}$ (W/m$^{2}$ ). Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp...
 3. lethisao

  Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là

  Đặt điện áp xoay chiều u=180$\sqrt{2}$cos(100$\pi t$)V vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn mạch AM chứa tụ điện, đoạn mạch MN chứa điện trở và đoạn mạch NB chứa cuộn dây không thuần cảm. Tại thời điểm t=0,005s, người ta dùng vôn kế đo điện áp hai đầu NB và AM lần lượt là 90$\sqrt{3}$ V và...
 4. lethisao

  Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB

  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=uB= 2cos40$\pi $t(mm). Coi biên độ sóng không đổi. Xét các hệ giao thoa cùng loại, nằm về một phía với đường trung trực AB, ta thấy vân thứ k đi qua điểm M có hiệu số ÂM -...
 5. lethisao

  Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là

  Trên một sợi dây có sóng dừng tần số góc w= 20 rad/s. A là một nút sóng, điểm B là bụng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sơi dây thẳng thì khoảng cách AB=9cm và AB=3 AC. KHi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn...
 6. lethisao

  Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB

  Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L >R$^{2}$C. Gói tốc...
 7. lethisao

  Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Sau khoảng thời gian nhỏ nhất tương ứng $\Delta t1 và \Delta t2$ thì lực hồi phục và lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu, với $\dfrac{\Delta t1}{\Delta t2}$ =...
 8. lethisao

  Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động là 20mJ và lực đàn hồi cực đại là 2N. I là điểm cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1N là 0.1s. Cần tăng hay giảm biện...
 9. lethisao

  Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây

  Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, trong đó AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, MB có cuộn cảm có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=U$\sqrt{2}$ coswt V. Biết uAM vuông pha với uMB với mọi tần số w. Khi mạch có cộng hưởng điện...
 10. lethisao

  Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là

  Đặt điện áp u=120$\sqrt{2}$ coswt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn mạch AM, MN và NB. Đoạn mạch AM là cuộn dây, đoạn mạch MN là điện trở R và đoạn mạch NB là tụ điện. Biết UAN =120V; UMN=40$\sqrt{3}$ V. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu đoạn AM cực đại đến lúc...
 11. lethisao

  Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng

  Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$ vật nhỏ có khối lượng $m=300 \ \text{g}$ đặt trên sàn nằm ngang. Đặt lên vật m một vật nhỏ có khối lượng $\Delta m$ , hệ số ma sát trượt giữa hai vật $\mu =0,1$. Cho hệ dao động điều hòa với biên độ 3 cm, lấy g=10 m/s$^{2}$ . Khi hệ...
 12. lethisao

  R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là

  Đặt một điện áp u=150$\sqrt{2}$ cos(wt) V(w không đổi) vào đoạn mạch AB mắc nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R=$75\Omega $ thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn NB dù nối...
 13. lethisao

  Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại Ucmax. Khi tần số f2=$\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ f1...
 14. lethisao

  Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là

  Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị của R, độ tự cảm L điện dung C thỏa mắn 4L=C. R$^{2}$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số f1=60Hz thì hệ số công suất trong mạch là k1. Khi tần số f2=120Hz...
 15. lethisao

  Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 400g. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy $g=\pi ^2=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Gọi Q là đầu cố định của lò xo. Khi lực tác dụng của lò xo lên Q bằng 0, tốc độ của vật $\left|v...
Top