Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Bài toán về thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai dao động được lặp lại như thời điểm ban đầu

  Bài toán: Cho hai vật dao động điều hoà dọc theo hai trục toạ độ song song với nhau,chiều dương của hai trục cùng chiều,phương trình dao động của vật thứ nhất và vật thứ hai tương ứng là ${x}_{1}A\cos(3\pi t+\varphi 1)$ cm,t(s) và ${x}_{2}=A\cos(4\pi t+\varphi 2)$ cm,t(s).Tại thời điểm ban đầu...
 2. T

  Bài tập liên quan đến độ lớn vận tốc khi vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng

  Bài toán Một con lắc lò xo treo thẳng đừng gồm lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 25cm và vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox có phương thẳng đứng chiều dương hướng xuống(gốc O tại vị trí cân bằng của vật).Lấy $g={\pi }^{2}=10m/{s}^{2}$.Tốc độ trung bình của vật nặng trong một chu kì là...
 3. T

  Bài toán liên quan đến độ lớn lực đàn hồi cực đại cuả lò xo trong quá trình dao động

  Bài toán: Một lò xo nhẹ có độ cứng $20N/m$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang,một đầu cố định,một đầu gắn với vật nặng nhỏ khối lượng $0,2kg$.Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng ngang và vật nặng là $0,01$.Từ vị trí lò xo không bị biến dạng,truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy vật dao động tắt...
 4. T

  Bài tập liên quan đến khoảng thời gian ngắn nhất mà hai điểm gặp nhau

  Bài toán Hai chất điểm $m_1$ và $m_2$ cùng bắt đầu chuyển động từ điểm A dọc theo vòng tròn bán kính R lần lượt với các vận tốc góc ${\omega}_{1}=\dfrac{\pi }{3}$ và ${\omega }_{2}=\dfrac{\pi }{6}$.Gọi $P_1$ và $P_2$ là hai điểm chiếu của $m_1$ và $m_2$ trên $Ox$ nằm ngang đi qua tâm vòng...
Top