Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Tìm điều kiện thoả mãn

    Trên một mặt phẳng nằm ngang có hai hòn bi khối lượng m và M tích điện Q và –Q. Hệ số ma sát giữa hai bi và mặt phẳng ngang là k. Người ta đẩy chậm bi m cho đến khi tự nó chuyển động được thì thôi. Đến lúc bi M bắt đầu chuyển động thì người ta lấy nhanh các điện tích. Hỏi khối lượng hai bi phải...
  2. M

    Hỏi khối lượng hai bi phải thỏa mãn điều kiện gì để chúng có thể chạm được vào nhau

    Trên một mặt phẳng nằm ngang có hai hòn bi khối lượng m và M tích điện Q và –Q. Hệ số ma sát giữa hai bi và mặt phẳng ngang là k. Người ta đẩy chậm bi m cho đến khi tự nó chuyển động được thì thôi. Đến lúc bi M bắt đầu chuyển động thì người ta lấy nhanh các điện tích. Hỏi khối lượng hai bi phải...
Top