Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là

  Một vật dao động với phương trình $x=3\cos \left(\pi T\right)$. Khoảng thời gian li độ và động năng cùng tăng là
 2. N

  học hành không đâu vào đâu :((((

  học hành không đâu vào đâu :((((
 3. N

  Năng lượng toàn phần của vật là:

  Một con lắc lò xo có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$. Mang vật nặng m thực hiện dao dộng điều hòa trên con lắc lò xo nằm ngang. Khi vận tốc của vật bằng $v_1 =6,82 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ thì có gia tốc $a_1 =0,693 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Còn Khi vận tốc của vật bằng...
 4. N

  :))

  :))
 5. N

  Năng lượng dao động của vật là

  Một vật dao động điều hòa với chu kì là 3s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng của vật là 1,2J là 0,5s và trong khoảng thời gian này tốc độ của vật lớn hơn 0,6 lần tốc độ cực đại. Năng lượng dao động của vật là:
 6. N

  thành viên mới :))

  thành viên mới :))
 7. N

  Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là?

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng $m_1$. Khi $m_1$ cân bằng ở O thì lò xo giãn nhẹ 10 cm. Đưa vật nặng $m_1$ tới vị trí lò xo giãn 20 cm rồi gắn thêm vào $m_1$ vật nặng có khối lượng $m_2=\dfrac{m_1}{4}$ thả nhẹ cho hệ chuyển động, lấy...
Top