Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Tính ω?

  Ở công thức tính L tại sao lại là 100?
 2. K

  Tính ω?

  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm L và C mắc nối tiếp có dung kháng 100 Ω và cuộn cảm thuần có cảm kháng 50Ω. Ngắt mạch, đồng thời tăng L thêm 0,5/Π H rồi nối LC tạo thành mạch dao động thì tần số góc dao động riêng của mạch là 100Π rad/s. Tính ω?
 3. K

  Giá trị λ2 là?

  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Người ta chiếu vào 2 khe đồng thời hai bức xạ $\lambda_1 = 0,4\mu m$ và $\lambda_2$. Trên màn người ta đếm được trong bề rộng L= 2,4mm có tất cả 9 cực đại của $\lambda_1 và...
 4. K

  Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên

  Một chất có khả năng phát ra một phô tôn có bước sóng $\lambda_p$ = 0,7$\mu m$ khi bị chiếu sáng bởi một bức xạ $\lambda_k$ = 0,4$\mu m$. Tìm năng lượng bị mất trong quá trình trên.
 5. K

  Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng

  Cảm ơn ạ, tuy không liên quan nhưng cho em hỏi công thức tính vận tốc cực đại của các electron quang điện là gì được không ạ?
 6. K

  Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng

  Một nguồn sáng đơn sắc có công suất 10W phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda $=0,5 $\mu $m ra môi trường, coi môi trường không hấp thụ ánh sáng. Người ta có thể nhìn thấy nguồn sáng khi mỗi giây có tối thiểu 10 phô tôn lọt vào con ngươi, đường kính con ngươi mắt là 4mm. Xác định khoảng cách...
 7. K

  Tính chu kỳ bán rã của natri

  Natri là chất phóng xạ β - trong 10 giờ đầu người ta đếm được $10^{15}$ hạt β - bay ra. Sau 30 phút kể từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm được $2,5.10^{14}$ hạt β - bay ra. Tính chu kỳ bán rã của Na 5h 6,25h 6h 5,25h
 8. K

  Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại

  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang xung quanh vị trí cân bằng. Biết lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, khối lượng của vật $m=1 \ \text{kg}$. Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị lớn nhất.
Top