Kết quả tìm kiếm

 1. shochia

  Biểu thức nào sau đây đúng

  Một sợi dây đang có sóng dừng. Trên dây những điểm dao động với cùng biên độ $A_1$ có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau 1 đoạn $d_{1}$, những điểm dao động với biên độ $A_{2}$ có vị trí cân bằng liên tiếp cách nhau $1$ đoạn $d_{2}$. Biết $A_{1}>A_{2}>0$. Biểu thức nào sau đây đúng...
 2. shochia

  Khoảng cách giữa 2 vật

  Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật $m=100g$ và lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo nén $8cm$ rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Sau khi chuyển động được $\dfrac{1}{30}s$ vật m va cham đàn hồi xuyên tâm với $1$ vật cùng khối lượng. Khi con lắc giãn cực...
 3. shochia

  Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch

  Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần $R$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}$ và tụ điện có dung kháng $Z_{C}=2Z_{L}$. Vào 1 thời điểm $U_{R}=40V$, $U_{C}=30V$ thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là. $50$ $85$ $55$ $25$
 4. shochia

  Điều kiện xảy ra sóng dừng

  Sợi dây AB dài $64cm$, đầu B tự do, đầu A dao động. Vận tốc truyền sóng $v=25 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Tìm điều kiện có sóng dừng $f=1,28\left(k+0,5\right)$ $f=0,39\left(k+0,5\right)$ $f=0,39k$ $f=1,28K$
 5. shochia

  Tần số dao động của nguồn là

  Tại điểm S trên mặt nước có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S, tại 2 điểm M, N cách nhau $5cm$ trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng là $80 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ ...
 6. shochia

  Số vân sáng của 2 bức xạ

  Trong TN I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe $a=0,5mm$, $D=2m$. Nguồn sáng gồm 2 bức xạ $\lambda _{1}=450nm$, $\lambda _{2}=600nm$. Trên màn xem, M, N nằm cùng phía lần lượt $5,5mm$ và $2mm$ với vân trung tâm. Số vân sáng xem được trong khoảng từ vân trung tâm đến vân trùng nhau...
 7. shochia

  Điều kiện của góc tới

  Tia sáng từ thủy tinh chiết suất $1,5$ đến mặt phân cách với nước chiết suất $\dfrac{4}{3}$. Tìm điều kiện của góc tới $i$ để tia ló đi vào nước $i<48$ $i>62$ $i<41$ $i<62$
 8. shochia

  Chọn phương án đúng

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nếu dùng ánh sáng trắng thì Không giao thoa Giao thoa với 1 vân sáng ở giữa màu trắng, các vân sáng ở 2 bên vân sáng trung tâm có màu cầu vồng, với tím ở trong, đỏ ngoài Giao thoa với các vân màu trắng Chính giữa mang có vạch trắng, 2 bên là những khoảng đen
 9. shochia

  Bước sóng mạch thu được bằng

  Mạch thu sóng có lối vào là mạch dao động $LC$ tụ điện $C$ là tụ phẳng không khí thì khi đó bước sóng mà mạch thu được là $40m$. Nhúng $\dfrac{2}{3}$ điện tích các bản tụ vào trong điện môi có hằng số điện môi là $2,5$ thì bước sóng mà mạch thu được khi đó là $66m$ $56m$ $58m$ $69m$
 10. shochia

  Trên màn đặt song song và cách mặt phân giác 2 m, thu được giải màu rộng

  Chiếu 1 chùm tia sáng trắng song song hẹp vào mặt bên của 1 lăng kính có góc chiết quang $A=6^{o}$ theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,5, với tia tím là 1,54. Lấy $i^{'}=3.10^{-4}\left(rad\right)$. Trên màn đặt song song và...
 11. shochia

  Phát biểu sai là

  Phát biểu sai về tính chất của sóng điện từ. Sóng điện từ là sóng ngang Sóng điện từ mang năng lượng Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng
 12. shochia

  L biến thiên Điện áp hiệu dụng của R là

  Đặt một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng $U$ vào hai đầu mạch điện $RLC$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, L, C lần lượt là $30V, 100V, 60V$. Thay cuộn cảm L bằng L' thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng $50V$. Tính điện áp...
 13. shochia

  Tìm giá trị $C_{1}$

  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L và bộ tụ $C_{1},C_{2}$ ghép nối tiếp. Nối 2 cực của nguồn điện 1 chiều có suất điện động E và điện trở trong $r=4$ vào 2 đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện qua mạch ổn định người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó với tụ điện thành mạch kín thì mạch...
 14. shochia

  Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực

  Hai nguồn sóng kết hợp AB dao động theo phương trình $u_{A}=a\cos \left(\omega t \right)$ và $u_{B}=b\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6} \right)$. Trên đường thẳng nối 2 nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực tiểu thì điểm gần trung trực AB nhất cách trung trực 1 khoảng...
 15. shochia

  Quãng đường vật đi được là

  Một vật dao động điều hòa có biên độ A, chu kì T. Ở thời điểm ban đầu $t_{o}=0$ vật đang ở vị trí cân bằng. Quãng đường mà vật đi từ thời điểm ban đầu đến lúc $t=\dfrac{T}{3}$ là 0,5A A 1,5A 2A
 16. shochia

  Hệ số công suất của mạch

  Cho mạch điện xoay chiều biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r=40, có $Z_{L}=120\sqrt{3}$, $Z_{C}=80$ . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp $u=120\sqrt{2}\left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)$. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Hệ số công suất của...
 17. shochia

  Giá trị của vận tốc

  Một vật dao động với biên độ 6cm. Trong 1 chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn 1 giá trị $v_{o}$ nào đó là 1s. Tốc độ trung bình của vật khi vật chuyển động theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ $v_{o}$ là $12\sqrt{2} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Giá trị của $v_{o}$ là 11,68 18,15...
 18. shochia

  Hệ số công suất của mạch là

  Trên mạch MN đoạn MA chứa $L,r=0$ , AB chứa R, BN chứa C. Dòng điện trong mạch $I=I_{o}\cos \left(100\pi t\right)$ khi đó $U_{AN}$ vuông pha $U_{MB}$ . $U_{MB}=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3} \right)$ . Tìm hệ số công suất của mạch.
 19. shochia

  Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó

  Hộp chứa 1 trong 3 phần tử R, L, C. Lắp đoạn mạch chứa hộp kín đó nối tiếp với điện trở thuần $R=60$ . Khi đặt mạch vào 1 điện áp xoay chiều tần số $50 Hz$ thì điện áp trễ pha $42^{0}$ so với dòng điện trong mạch. Xác định phần tử hộp kín và tính giá trị phần tử đó $L=\dfrac{2}{\pi...
 20. shochia

  Mạch điện có tính

  Cho mạch điện xoay chiều gồm R L C nối tiếp nhau. Khi mắc vào 2 đầu mạch điện 1 điện áp xoay chiều $u=U_{o}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{3} \right)$ thì điện áp giữa 2 đầu bản tụ là 1) $U_{c}=U_{oc}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3} \right)$ 2)$U_{c}=U_{oc}\cos \left(\omega t \right)$ 3...
Top