Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Thời gian gặp nhau lần đầu tiên ?

  Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng chung là gốc tọa độ O, với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ của 2 dao động là 0,5 s và 0,4 s. Thời điểm t= 0, được chọn lúc 2 chất điểm đồng thời đi ngang qua O theo chiều dương. Tính từ sau thời điểm ban đầu, thời điểm mà hai...
 2. K

  Tìm biên độ của vật sau va chạm.

  Một CLLX có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ gắn vào vật có khối lượng $m_{1}=100g$, dao động trên mặt phẳng ngang không ma sát. Khi vật đang dao động qua vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn 3 cm thì nó va chạm đàn hồi chính diện vào một vật có khối lượng $m_{2}=300g$. Biết lúc xảy ra va...
 3. K

  Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên.

  Một vật nặng có $m = 100 \ \text{g}$, điện tích $q=6.10^{-5}C$ được gắn vào một lò xo có độ cứng $k =100 \ \text{N}/\text{m}$ tạo thành con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích trên vật nặng không thay đổi khi con lắc dao động. Kích thích vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Tại thời điểm vật...
 4. K

  Tính biên độ dao động CLLX.

  Một CLLX treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng m điện tích $q=8\mu C$ và lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$. Tại thời điểm t = 0, khi vật đang ở VTCB thì xuất hiện một điện trường đều $E=2,5.10^{4} \dfrac{V}{m}$ có phương thẳng đứng hướng lên. Đến thời điểm t = 1,75 T thì điện trường...
 5. K

  Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu?

  Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 1s, cơ năng bằng 3 mJ. Tại thời điểm t, thế năng của con lắc là 2 mJ. Hỏi công của lực đàn hồi từ thời điểm $\left(t-\dfrac{1}{8}\right)s$ đến thời điểm t là bao nhiêu? ĐS :$\dfrac{2\sqrt{2}-1}{2} \left(mJ\right)$
 6. K

  Tính công suất trung bình của lực đàn hồi.

  Một CLLX gồm vật nhỏ khối lượng 100g được treo vào một lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$, lò xo được treo vào 1 điểm cố định. Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 4 cm. Chọn chiều dương hệ quy chiếu hướng xuống. Tính công suất trung bình của lực đàn hồi...
 7. K

  Số vòng quay được trong 14s

  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm có độ cứng $k = 20 \ \text{N}/\text{m}$ gắn trên lò xo thanh nhẹ OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn quả cầu có khối lượng $m = 200 \ \text{g}$ sao cho quả cầu có thể chuyển động không ma sát trên thanh ngang OA. Cho thanh quay tròn đều...
 8. K

  Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm?

  Một lò xo có độ dài tự nhiên 30 cm được treo thẳng đứng và đầu dưới treo vật khối lượng m. Từ VTCB kéo lò xo dãn THÊM 2,5 cm rồi truyền cho nó một vận tốc nào đó.$T=0,1\pi \left(s\right)$. Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Mình nghĩ là...
 9. K

  Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng.

  Cho CLLX dao động thẳng đứng, trong một chu kì dao động tỉ số thời gian lò xo bị nén và thời gian lò xo dãn bằng $\dfrac{1}{5}$. Thời điểm ban đầu vật đang đi xuống qua VTCB, hỏi khi vật qua vị trí động năng bằng một nửa cơ năng ở lần thứ $2030$ vật đã đi qua vị trí lò xo không biến dạng bao...
 10. K

  Thời gian lò xo giãn nén.

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ VTCB kéo vật xuống dưới theo trục lò xo dãn 7 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa, sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{60}s$ thì gia tốc của vật bằng 0,5 vận tốc ban đầu của vật. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$ . Thời gian lò xo nén trong...
 11. K

  Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là?

  Hai con lắc lò xo hoàn toàn giống nhau gồm vật nhỏ $m=400 g$ và lò xo nhẹ có độ cứng $k=40 \ \text{N}/\text{m}$. Đặt hai con lắc này sát nhau sao cho trục của chúng song song với nhau và có thể coi như trùng nhau (CLLX dao động thẳng đứng). Từ vị trí cân bằng kéo 2 vật dọc theo trục lò xo cùng...
 12. K

  Giá trị của $\Delta t_{1}$ là?

  Một vật dao động trên quỹ đạo$l$ , tần số 2,5 Hz Khoảng thời gian dài nhất và ngắn nhất để vật đi hết quãng đường $\Delta s
 13. K

  Tìm li độ tại thời điểm t.

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với T =0,5 s và biên độ $A=2\sqrt{7} cm$. Trong khoảng thời gian $\Delta t$=1/12 s kể từ lúc vật có li độ $x_{1}\left(x_{1}>0\right)$ và đang chuyển động theo chiều dương, vật đi được quãng đường 4 cm mà chưa đổi chiều. Tìm li độ $x_{1}$ Đáp số: 1 cm
 14. K

  Xác định vị trí và chiều chuyển động.

  Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm $t_{1}=1,2s$ vật đang ở vị trí cân bằng theo chiều dương, tại thời điểm $t_{2}$ vật đang ở biên âm và đã đi qua vị trí cân bằng 3 lần tính từ thời điểm $t_{1}$ (Không tính lần ở $t_{1}$ ). Hỏi tại thời điểm ban đầu thì vật đang ở vị trí và...
 15. K

  Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất

  Một vật dao động điều hòa với phương trình: $x=6\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)+\dfrac{3}{2}cm$. Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất. $6 cm$. $3 cm$. $4,5 cm$. $\dfrac{3}{\sqrt{3}} cm$.
Top