Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Tìm $\beta$ sao cho sau va chạm quĩ đạo của vật là 1 đoạn thẳng và 1 phần cung tròn

    Bài toán Con lắc đơn có $l=1m, g=10m/s^2$. Bỏ qua ma sát. Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha_0=4$. Khi qua vị trí điểm M có $\alpha=-2$ và đang đi lên, va chạm hoàn toàn đàn hồi với mặt phẳng kim loại Q đặt tại M tạo với mặt phẳng ngang góc nhọn $\beta$...
Top