Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Các khoảng thời gian đặc biệt trong dao động cơ???

    Cho em hỏi là muốn các khoảng thời gian T/4 T/6 T/2... sẽ đi được quãng đường bao nhiêu nếu xuất phát từ VTCB hoặc biên hoặc vài chỗ đặc biệt kiểu A/2 hay $\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ hay $\dfrac{A\sqrt{2}}{2}$
Top