Kết quả tìm kiếm

 1. lam_vuong

  Hỏi trên đoạn MN số bức xạ trùng nhau của ba vân sáng là

  Bài toán Trong giao thao khe Iâng có khoảng cách hai khe $a=1mm$, khoảng cách từ khe sáng tới màn $D=2m$. Chiếu đồng thời ba bức xạ có bước sóng: $\lambda _{1}= 0,4 \mu m$ $\lambda _{1}=0,56 \mu m$ $\lambda _{1}=0,72 \mu m$ Hỏi trên đoạn MN về một phía so với vân sáng trung tâm với...
 2. lam_vuong

  Khi tăng góc nghiêng lên 45 thì chu kỳ dao động của con lắc là

  Bài toán Một con lắc chu kỳ T trên mặt phẳng nghiêng góc $30^{O}$ so với phương ngang. Bỏ qua ma sát. Khi tăng góc nghiêng lên $45^{O}$ thì chu kỳ dao động của con lắc là A. $T$ B. $T\sqrt{2}$ C. $\dfrac{T}{\sqrt{2}}$ D.$\dfrac{T}{\sqrt{3}}$
 3. lam_vuong

  C biến thiên Tìm hệ số công suất

  Bài toán Một mạch điện xoay chiều gồm RLC, cuộn thuần cảm. C biến thiên. Khi $Z_{c}=Z_{c1}$ thì cường độ dòng trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp mạch. KHi $Z_{c}=Z_{2}= 6,25 Z_{c1}$ thì điện áp trên tụ đạt giá trị max, tìm hệ số công suất của mạch A. $0,6$ B. $0,7$ C. $0,8$ D. $0,8$
 4. lam_vuong

  Tìm h

  Bài toán Một còi phát âm với $f=500Hz$, rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h. Khi còi rơi ngang qua mặt 1 quan sát viên ở mặt đất thì người này thu được tần số âm là $f=1300Hz$. Cho vận tốc không khí là $340m/s$, bỏ qua sức cản không khí, $g=9,8\dfrac{m}{s^{2}}$. Tìm h A. $2500m$ B. $2150m$...
 5. lam_vuong

  Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được

  Bài toán Một ôtô cách vách núi $1km$. Người ta lái xe bấm còi với tần số âm $1000Hz$ đồng thời cho otô lại gần vách núi với gia tốc $4m/s$. Cho rằng trời lặng gió vận tốc âm trong không khí là $340m/s$. Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được A. $1067Hz$ B. $1069Hz$ C...
 6. lam_vuong

  Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu

  Bài toán Một đoàn tàu đang chuyển động vào ga với vận tốc $54 km/h$ phát ra tiếng còi với tần số $800Hz$. Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu. Cho vận tốc truyền âm trong không khí là $340m/s$ A.$836,9Hz$ B. $858,8Hz$ C. $820Hz$ D. $745,3Hz$
 7. lam_vuong

  MPĐ Hệ thức liên hệ giữa $n_{0}$, $n_{1}$, $n_{2}$

  Bài toán Nối hai cực của máy phát xoay chiều 1 pha vào hai đầu đoạn mạckk ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dâu của máy pháp không đổi. Khi Roto quay với tốc độ $n_{0}$ thì công suất tiêu thụ mạch ngoài $Max$. Khi Roto quay với tốc độ $n_{1}$,và...
 8. lam_vuong

  Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C

  Bài toán Mạch dao động LC lý tưởng. Cung cấp cho tụ năng lượng $E=2V$. Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_{t}=2.10^{-8}\cos^{2}\omega t$. Tìm C A. $10nF$ B.$2.10^{-8}F$ C. $2,5nF$ D. $5.10^{-7}$
 9. lam_vuong

  Tìm $\lambda$

  Bài toán Katot của tế bào quang điện có công thoát $A=1,5eV$, được chiếu bởi bức xạ $\lambda$. Lần lượt đặt vào tế bào $U_{AK}=3v$, $U_{AK}^{'}=15V$ thì thầy vận tốc cực đại của e khi đạp vào anot tăng gấp 2. Tìm $\lambda$ A. $0,259\mu m$ B. $0,759\mu m$ C. $0,497\mu m$ D. $0,211\mu m$
 10. lam_vuong

  Công suất của đoạn mạch MB là

  Bài toán Mạch AM gồm $R_{1}$, tụ điện $C_{1}$, Cuộn cảm thuần $L_{1}$. Đoạn MB gồm hộp X, biết trong X cũng có các phàn tử là điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện nối tiếp nhau. Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn AB với $f=50Hz$, và $U_{AB}=200V$ thì thấy có $I=2A$. Biết $R_{1}=20\Omega$ và...
 11. lam_vuong

  Truyền tải điện Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng

  Bài toán Một đường dây tải điện lưới công nghiệp với $f=50Hz$ có chiều dài $l=600km$. Vận tốc $v=3 10^{8} cm/s$. Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng A. $\dfrac{\pi}{5}$ B. 0 C. $\dfrac{2\pi}{5}$ D. $\dfrac{\pi}{10}$
 12. lam_vuong

  Phần trăm e quang điện bứt ra khỏi A không đến được B là

  Bài toán Hai tấm kim loại A B hình tròn được đặt gần nhau, đôi diện và cách điện nhau. A được nối với cực âm vầ B được nối với cực Dương của nguồn 1 chiều. Dể làm bứt e từ mặt trong tấm kim loại người ta chiếu chùm bức xạ đơn sắc vói công suất $4,9 mW$ mà mối photon mang năng lượng...
 13. lam_vuong

  Hỏi biểu thức nào sau đây là phương trình dao động

  Bài toán Vật có khối lượng $m=1kg$ dao động điều hòa. Trong quá trình dao động của vật thế năng đàn hồi biến thiên theoo phương trình có dạng $E_{t}=0,1+0,1\cos(4\pi t +\dfrac{\pi}{2}) (J,s)$ . Hỏi biểu thức nào sau đây là phương trình dao động A.$x=10\cos(2\pi t+\dfrac{\pi}{2})$ B...
 14. lam_vuong

  Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là

  Bài toán Trong thang máy treo một con lắc có độ cứng $k=25N/m$, vật nặng có khối lượng $m=0,4kg$. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc thay đổi từ $32cm$ đến $48cm$ tại thời điểm vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuốnng nhanh dần đều với gia tốc...
 15. lam_vuong

  Biên độ dao động của vật bằng

  Bài toán Một vật dao động với chu kỳ $T=1s$. Tại một thời điểm nào đó vật cách vị trí cân bằng 6 cm, sau thời điểm đó $0,75s$ vật cách vị trí cân bằng $8cm$. Biên độ dao động của vật bằng A. $8\sqrt{2}$ B. $8cm$ C. $10cm$ D. $14cm$
 16. lam_vuong

  Thay đổi $A_{1}$ để biên đô A có giá trị lớn nhất $A_{max}$

  Bài toán Cho mạch dao động điều hòa với phương trình cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_{1}=A_{1}\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{3})$, $x_{2}=5\cos(\omega t+\varphi )$ . Phương trình dao động tổng hợp là$x= A\cos(\omega t+\dfrac{\pi }{6})$. Thay đổi $A_{1}$ để biên đô A có giá trị lớn nhất...
 17. lam_vuong

  MBA Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng

  Bài toán Một máy biến thế có tiwr số vòng dâu cuộn sơ so với thứ cấp là $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}= 5$ , hiệu suất 96%, nhận 1 công suất $10kW$ ở cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn sơ cấp là $1kW$. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Các cuộn dây được cuốn trên 1 lõi sắt kín, bỏ qua...
 18. lam_vuong

  Lực đàn hội cực đại và cực tiểu tác dụng lên dây treo là

  Bài toán Một con lắc lò xo gồm quả cầu có khối lượng $m=100g$ và lò xo có độ cứng $k=40N/m$ treo thẳng đứng. Nâng cầu thẳng đứng bằng lực $1,2N$ cho tới khi cầu đứng yên rồi buông nhẹ cho vật dao động , $g=10m/s^{2}$ . Lực đàn hội cực đại và cực tiểu tác dụng lên dây treo là A. $2,2 N và...
 19. lam_vuong

  Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I)

  Bài toán Hai nguồn A,B cách nhàu 1m trên mặt nước tạo giao thoa, các nguồn có pt tương ứng là $u_{A}= a\cos\left ( 100\pi t \right )$, $u_{B}=b\cos\left ( 100\pi t \right )$ . Tốc độ truyền sóng là $1m/s$. Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không...
 20. lam_vuong

  L biến thiên Tìm R

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều có giá trị U=const, tần số $f=50 Hz$ vào 2 đầu đoạn mạch có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có L biến thiên, tụ dung $C= \dfrac{10^{-4}}{\pi} F$ . KHi $L=L_{1}= \dfrac{2}{\pi}H$ thì $i=I_{1}\sqrt{2}\cos \left ( 100\pi t-\dfrac{\pi}{12} \right )A$ . Khi...
Top