Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Phản ứng tỏa hay thu năng lượng?

  Người ta dùng hạt $proton$ bắn vào hạt nhân bia đang đứng yên gây ra phản ứng tạo thành 2 hạt nhân giống nhau bay ra cùng động năng và theo các hướng lập với nhau một góc $120^{o}$. Biết số khối của hạt nhân bia lớn hơn 3. Kết luận nào sau đây $đúng$? phản ứng...
 2. N

  Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát

  Mình trích đề trong học mãi ra đó, không biết nữa. Bạn có bài nào tương tự bài này không?
 3. N

  Số hạt nhân bị phân rã

  Một mẫu chất có độ phóng xạ ở thời điểm $t_{1}$ là $H_{1}=10^{5}Bq$ và ở thời điểm $t_{2}$ là $H_{2}=2.10^{4}Bq$. Chu kỳ bán rã của mẫu chất là $T = 138,2 ngày$. Số hạt nhân mẫu chất đó bị phân rã trong khoảng tg $t_{2}-t_{1}$ là $1,378.10^{12}$ $1,378.10^{14}$...
 4. N

  Bước sóng ngắn nhất

  Trong ống culitgio electron được tăng tốc bởi một điện trường rất mạnh và ngay trước khi đập vào đối anot nó có vận tốc $0,6c$. Biết khối lượng ban đầu của electron là $0,511 \dfrac{Mev}{c^2}$. Bước sóng ngắn nhất của tia $X$ có thể phát ra là $\lambda...
 5. N

  Khối lượng $H_{2}$ tiêu thụ

  Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là $P=3,9.10^{26} W$. Biết rằng năng lượng bức xạ toàn phần của mặt trời là kết quả của quá trình tổng hợp hydro thành heli và lượng heli tạo thành trong một năm là $1,945.10^{19} kg$. Tính khối lượng hidro tiêu thụ...
 6. N

  Truyền tải điện Hiệu điện thế 2 cực máy phát

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất $P=4932W$ cung cấp điện để thắp sáng bình thường 66 bóng đèn dây tóc cùng loại mắc song song với nhau tại một nới khá xa máy phát. Coi điện trở các đoạn dây nối các bóng với 2 dây tải là rất nhỏ và $u$...
 7. N

  Giá trị cực đại của v

  Cho mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên một bản tụ là $Q_{0}$. Dây dẫn nối với mạch dao động có tiết diện $S$, làm bằng kim loại có mật độ electron tự do là $n$. Gọi $v$ là tốc độ trung bình của các electron đi qua một...
 8. N

  Giá trị a và f là

  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động với tần số f, cùng pha nhau và cách nhau một khoảng a, tốc độ truyền sóng 50 cm/s. Kết quả thí nghiệm cho thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuông góc với AB chỉ có...
Top