Kết quả tìm kiếm

 1. wtuan159

  Khoảng vân giao thoa trên màn?

  Bài toán Trong TN Young cho $a=2mm,D=1m.$Nếu dùng bức xạ đơn sắc,hệ vân trên màn có khoảng vân i.Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khe đến màn 3% so với ban đầu thì khoảng vân trên màn giảm hay tăng bao nhiêu? Mình yếu cách tích %
 2. wtuan159

  Số vân sáng cùng màu vân trung tâm?

  Bài toán Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng,nguồn S gồm hai ánh sáng đơn sắc $\lambda_{1} =0.4\mu m$ và $\lambda_{2} =0.52\mu m$. Giữa 2 vân sáng cùng màu vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng của bức xạ $\lambda_{1}$. P/s: Đã sửa lại. NTH 52
 3. wtuan159

  Năng lượng bị mất?

  Bài toán Một con lắc dao động tắt dần.Cứ sau mỗi chu kì,biên độ giảm $2 \%$.Phần năng lượng của con lắc bị mất trong 1 dao động toàn phần?
 4. wtuan159

  Hệ số ma sát?

  Bài toán Con lắc lò xo có $m=200g$,lò xo khối lượng ko đáng kể,độ cứng $k=80 N/m$ đặt trên mặt sàn nằm ngang.Người ta kéo vật ra khỏi VTCB đoạn $3cm$ và truyền cho nó vận tốc $80cm/s$.Cho $g=10m/s^{2}$.Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần,sau khi thực hiện 10 dao động vật dừng lại.Hệ số...
 5. wtuan159

  Quãng đường vật đi được trong 1,5 chu kì đầu tiên là?

  Bài toán Con lắc lò xo nằm ngang có $k=100N/m$ vật $m=400g$.Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn $4cm$ rồi thả nhẹ cho vật dao động.Biết hệ số ma sát giữa vật và sàn là $\mu =5.10^{-3}$.Xem chu kì dao động không thay đổi và coi độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là đều.Quãng đường vật đi được trong 1,5 chu...
 6. wtuan159

  Phương trình dao động của con lắc lò xo?

  Bài toán Con lắc lò xo dao dộng điều hòa theo phương thắng đứng với tần số$4,5$ Hz.Trong quá trình dao động,chiều dài lò xo biến đổi từ $40$ cm đến $56$ cm.Chọn trục $0x$ thắng đứng hướng lên,gốc 0 tại vị trí cân bằng, lúc t=0 lò xo dài $52$ cm và vật đi ra xa vị trí cân bằng. Phương trình dao...
Top