Kết quả tìm kiếm

 1. giolanh

  R biến thiên Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là

  Đặt điện áp vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp $u=30\sqrt{14}\cos \left(\omega t\right)$ gồm điện trở $R$ thay đổi được, tụ điện và cuộn dây có điện trở $r$. Gọi M là điểm giữa tụ và điện trở $R$. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ so với dòng điện trong mạch. Khi...
 2. giolanh

  Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$

  Hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục $Ox$ với phương trình dao động là $x_1=A_1 \cos \left(\omega _1+\varphi \right)$ $x_2=A_2 \cos \left(\omega _2+\varphi \right)$. Với $A_1
 3. giolanh

  Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây

  Cho mạch điện xoay chiều $RLC$ mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết $L=CR^{2}$. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch tiêu thụ cùng công suất $P_o$ với 2 giá trị $f_1$ và $f_2$. Khi tần số $f_3$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và lúc này mạch tiêu thụ cũng công suất...
 4. giolanh

  Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất

  . Một con lắc có $k= 10 \ \text{N}/\text{m}$ $m=0,1 \ \text{kg}$, dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Vật m được thả nhẹ từ vị trí lò xo dãn 6cm. Trong qua trình chuyển động vật chịu thêm tác dụng của một lực F=0,2 N ngược chiều Ox, Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến...
 5. giolanh

  Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu?

  1Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào? màu đỏ màu vàng màu lục màu lam cho mình hỏi ý 2 Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu cam và ánh sáng màu lam...
 6. giolanh

  Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng?

  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc $\omega = 10 \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì độ lớn lực đàn hồi và tốc độ của vật là $1,5 N $ và $25\sqrt{2} \...
 7. giolanh

  Nhận xét nào sau đây là đúng?

  Trong một tháng máy đứng yên có treo một con lắc lò xo. Con lắc gồm vật có khối lượng $m$ và lò xo có độ cứng $k$. Ở thời điểm $t$ nào đó khi con lắc đang dao động thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nhận xét nào sau đây là đúng Nếu ở thời điểm $t$ con lắc...
 8. giolanh

  Biểu thức bình phương tần số góc có dạng

  Gọi chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo nhẹ độ cứng $k$ là $l_o$. Một đầu lò xo được gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng $m$, lò xo dãn ra có độ dài $l$. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn $b$ rồi thả cho vật dao động điều hòa. Lấy gia tốc trọng trường là $g$. Biểu thức bình...
 9. giolanh

  Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là

  Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ $A$ gây ra tại $M$ sự giao thoa với biên độ $2A$. Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là: $A$ $0$ $2A$ $A\sqrt{2}$ Khi thay đổi tần số của nguồn thì biên độ dao động của nguồn có thay đổi không????
 10. giolanh

  Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là

  Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là $T$, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là $2T$ 0 $T$ vô cùng lớn
Top