Kết quả tìm kiếm

  1. Huyền Xoăn

    Giá trị của $\lambda$

    Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ $\lambda_1= 560 $nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda_2$ ($\lambda_2$ nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung...
Top