Kết quả tìm kiếm

 1. tramyvodoi

  Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hòa với biên độ bằng:

  Bài toán Một vật có khối lượng m=100g được tích điện tích $q=10^{-6}$ gắn vào lò xo độ cúng k=40N/m đặt trên mặt phẳng nàm ngang không ma sát. Ban đầu người ta thiết lập một điện trường nằm ngang, có hướng trùng với trục của lò xo, có cường độ $E=8.10^{-5}$V/m, khi đó vật đứng yên mở vị trí...
 2. tramyvodoi

  L biến thiên Biểu thức của điện hiệu điện thế $U_{MB}$

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $U_{MN}=100\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ vào mạch RLC nối tiếp theo thứ tự là R, L thuần thay đổi được và tụ C. Khi $L=L_{1}=\dfrac{1}{\pi }, L=L_{2}=3L_{1}$ thì mạch có cùng công suất nhưng dòng điện $i_{1}$ và $i_{2}$ lệch pha góc 120. Biểu thức của điện hiệu điện...
 3. tramyvodoi

  Tìm biên độ mới của dao động

  Bài toán Một con lắc lò xo treo thẳng đứng cho dao đông điều hòa với chu kì T, biên độ $5\sqrt{2}$. Khi vật qua vị trí cân bằng thi ta giữa điểm chính giữa của lò xo lại. Tìm biên độ mới của dao động? A. $5\sqrt{2}$ cm B. $2,5\sqrt{2}$ cm C. $5$ cm D. $10\sqrt{2}$
 4. tramyvodoi

  Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là

  Bài toán Dùng bức xạ điện từ có bước sóng $\lambda =330$ nm chiếu vào catot của 1 tế bào quang điện. Giới hạn quang điện của catot là $\lambda _{0}=660$ nm, đặt giữa anot và catot một hiệu điện thế $U_{KA}=-1,5$V. Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là A. $5.10^{-20}$ J...
 5. tramyvodoi

  Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X

  Bài toán Bắn 1 hạt proton vào hạt $_{3}^{7}\textrm{Li}$. Phản ứng tao 2 hạt giống nhau có cùng tốc độ hợp với phương chuyễn động của proton góc $60^{o}$. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt proton và của hạt X ka2: A. 0.5 B. 4 C. 0.25 D. 2
 6. tramyvodoi

  Tần số góc của mạch là:

  Bài toán Mạch dao động LC lý tưởng thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa 2 bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích của 2 bản tụ có giá trị $q=6.10^{-9}$ thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là $i=3\sqrt{3}$ mA. Biết cuộn dây có độ tự cảm 4 mH. Tần số góc trong mạch là: A...
 7. tramyvodoi

  Động năng của hạt X:

  Bài toán Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Bêri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Heli và X. Biết proton có động năng K=5.45MeV, hạt Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc hạt proton và có động năng K=4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của...
 8. tramyvodoi

  Tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po

  Bài toán Hạt nhân $210_{Po}$ là chất phóng xạ phát ra tia $\alpha $ và biến đổi thành hạt nhân Pb. Tại thời điểm t, tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt Po tring mẫu là 5, vậy tại thời điểm này tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po là A. 4,905 B. 0,196 C. 0,204 D. 5,097
 9. tramyvodoi

  Chu kì của chất phóng xạ này là:

  Bài toán Một chất phóng xạ phát ra tia $\alpha $, cứ 1 hạt nhân bị phân rã sinh ra 1 hạt $\alpha $. Trong thời gian 1 phút đầu, chất phóng xạ sinh ra 360 hạt $\alpha $, sau 6 giờ, thì trong 1 phút chất phóng xạ này chỉ sinh ra được 45 $\alpha $. Chu kì chất phóng xạ này là: A. 4 giờ B. 1 giờ...
 10. tramyvodoi

  Khoảng cách từ nguồn đến điểm cực tiểu

  Bài toán Hai nguồn sóng $S_{1}, S_{2}$ trên mặt chất lỏng, cách nhau 11cm, dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình :$u_{1}=u_{2}=2\cos10\pi t$(cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Trên đoạn $S_{1}S_{2}$ , điểm cực tiểu ở...
 11. tramyvodoi

  Tính hệ số công suất của đoạn mạch

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos(\omega t)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) thì dòng điện tức thời trong đoạn mạch là $i_{1}$. Khi nối tắt tự C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong đoạn mạch là $i_{2}$ và biết dòng...
 12. tramyvodoi

  Tính công suất của cuộn dây

  Bài toán Mạch điện xoay chiều gồm 1 tụ điện có dung kháng $31$ mắc nối tiếp với 1 cuộn dây có cảm kháng $25$. Hệ số công suất của mạch là $0.8$.Hệ số công suất của cuộn dây là: A. 0.30 B. 0.32 C. 0.80 D. 0.75
 13. tramyvodoi

  Tính số vân sáng

  Bài toán Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda _{1}=0.44.10^{-6}m$, $\lambda _{2}=0.55.10^{-6}m$,$\lambda _{3}=0.60.10^{-6}m$. Trên màn, trong khoảng giửa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu 2...
 14. tramyvodoi

  Tức thời Tìm công suất của mạch

  Bài toán Cho 1 đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch nhỏ AM, MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R=$100\Omega $ mắc nối tiếp với 1 tụ điện có $C=\dfrac{1}{10\pi }$mF. Đoạn mạch MB là cuộn dây không thuần cảm. Khi đặt vào 2 đầu A, B một điện áp xoay chiều thì điện áp tức thời giữa 2 đầu...
Top