Kết quả tìm kiếm

  1. Broly

    Điện dung của tụ và điện trở có giá trị là?

    Bài toán Một mạch điện xoay chiều gồm: 1 cuộn dây có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{2\pi }(H)$,và điện trở thuần R mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C ,đặt vào 2 đầu điện áp xoay chiều $u=120\sqrt{2}\cos 100\pi t (V)$Cường độ dòng điện hiệu dụng là 3 (A).Điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn so với...
Top