Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân???

    Bài toán Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau $10 cm$ dao đông theo phương trình $u=A\cos 100 \pi t$ (mm) trên mặt thoáng của thủy ngân, coi biên độ không đổi.Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số $MA-MB=1cm$ và vân bậc $(k+5)$ cùng tính chất dao đọng...
Top