Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng:

  Có sai bước sóng không bạn? Sao A và D giống nhau thế?
 2. D

  Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là?

  Nếu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cho số liệu cách xa nhau thì bạn cứ lấy A/delta A rồi nhân cho chu kỳ dao động là sẽ ra kết quả. Còn nếu cần phải tính chi tiết thì chúng ta dùng đường tròn lượng giác để tìm ra phần sau dấu phẩy.
 3. D

  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất?

  Ta có công suất bằng 50% công suất cực đại $\Rightarrow$ $\cos \phi = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $\Rightarrow$ R=ZL = 1 $\Rightarrow$ $\tan \phi o=1 $ Lại có $\phi p= \dfrac{-\left(\phi 1+\phi 2\right)}{2} = \dfrac{-\left(2\phi 1 + 60\right)}{2} \Rightarrow \phi 1 = -75^{0}$ u=UCcos(\phi 0 + \phi...
Top