Kết quả tìm kiếm

  1. Z

    Quá trình đẳng nhiệt

    Câu hỏi Em có một thắc mắc về phần quá trình đẳng nhiệt trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 "Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng". Tại sao trong quá trình đẳng nhiệt thì $ \Delta U $ = 0? Trong khi đó quá trình đẳng nhiệt thì nhiệt độ không đổi, vậy nhiệt lượng Q của hệ nhận vào hay tỏa ra phải là...
Top