Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Khoảng cách giữa 2 điểm A, C là

  Bài toán Cho 3 điểm A, B, C nằm trên đường thẳng đi qua nguồn âm O và về cùng một phía đối với O. Cho biết mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB ; đồng thời khoảng cách giữa 2 điểm B, C là 78m. Khoảng cách giữa 2 điểm A, C là A.108m B. 30m C. 38m D. 150m
 2. S

  Khi tăng giá trị của R thì:

  Câu hỏi Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định thì thấy mạch cộng hưởng. Khi tăng giá trị của R thì: A. Công suất tiêu thụ trên mạch tăng. B. Công suất tiêu thụ trên mạch giảm. C. Độ lệch...
 3. S

  Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là

  Bài toán Khi nguồn sáng đơn sắc đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0,2m thì dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là 18mA và 0,6V. Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0,6m thì dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là A. 6mA và 0,6V B. 2mA và 0,2V C...
 4. S

  Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là

  Bài toán Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện các chùm ánh sáng đơn sắc có tần số f, 2f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron tương ứng là v, 2v. Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là A. $\sqrt{7}v$ B. 10v C. 3v D. 5v.
 5. S

  Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt

  Bài toán Trong một ống tia X, bỏ qua động năng của êlectron bứt khỏi catôt. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catôt một tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các êlectron quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catôt tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực...
 6. S

  Khối lượng của điện tử bằng

  Bài toán Trong thí nghiệm quang điện ngoài người ta có mắc một biến trở song song với tế bào quang điện. Nguồn điện một chiều có suất điện động 6V, điện trở trong $r = 0,875 \Omega$, cực dương của nguồn nối với catôt và cực âm nối với anôt tế bào quang điện; Ánh sáng kích thích có bước sóng...
 7. S

  Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là:

  Bài toán Biết vạch thứ hai của dãy Lai-man trong quang phổ của nguyên tử hidrô có bước sóng là 102,6nm và năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6eV. Hằng số Plăng $h = 6,625.10^{-34} J.s$ ; c = 3.108m/s; $1eV = 1,6.10^{-19}J$. Bước sóng ngắn nhất...
 8. S

  Ở quả cầu B hiện tượng quang điện

  Câu hỏi Hai quả cầu nhôm A và B đặt xa nhau chưa tích điện, chúng được chiếu bởi 2 bức xạ khác nhau thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra ở quả cầu A. Tiến hành treo quả cầu B cạnh quả cầu A(không tiếp xúc nhau) thì thấy lực tương tác điện giữa 2 quả bằng 0. Ở quả cầu B hiện tượng quang điện...
 9. S

  Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì:

  Câu hỏi Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm C. Điện tích âm của tấm kẽm không thay đổi D. Tấm kẽm sẽ đến lúc trung hòa về điện
 10. S

  Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì

  Câu hỏi Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì A. Chùm sáng có cường độ quá nhỏ. B. Công thoát của điện tử nhỏ hơn năng lượng của phôtôn. C. Tần số ánh sáng kích thích bé hơn tần số giới hạn quang điện. D. Kim loại hấp thụ quá ít ánh...
 11. S

  Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là:

  Bài toán Rọi vào catôt của một tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng $\lambda _{1}$ thì dòng quang điện bắt đầu triệt tiêu khi đặt một hiệu điện thế hãm Uh. Khi dùng bức xạ có bước sóng $\lambda _{2}$=1,25$\lambda _{1}$ thì hiệu điện thế hãm giảm 0,4V. Năng lượng của photon có bước sóng...
 12. S

  Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen

  Bài toán Năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính $E_n = -\dfrac{13,6}{n^2}eV (n = 1,2,3...)$.Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong từng dãy Lai-man, Ban-me, Pa-sen của quang phổ hiđrô (theo thứ tự n=1, n=2, n=3) được xác định: A...
 13. S

  Số bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme

  Bài toán Một kim loại có công thoát A=2,48 eV. Chiếu vào kim loại đó ánh sáng phát ra từ đèn khí hiđrô có áp suất thấp nóng sáng, có bao nhiêu bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme của quang phổ vạch phát xạ của hiđrô gây ra được hiện tượng quang điện? A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
 14. S

  Hiệu bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và Banme

  Bài toán Năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính $E_n = -\dfrac{13,6}{n^2}eV (n = 1,2,3...)$. Kí hiệu bước sóng ngắn nhất trong dãy Laiman là L . Hiệu giữa bước sóng ngắn nhất của dãy Pasen và bước sóng ngắn nhất của dãy Banme là A.8L B.4L C.3L D.5L
 15. S

  Gia tốc của vật nặng có độ lớn là

  Bài toán Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với biên độ góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là A. $1232...
 16. S

  Sau va chạm lò xo nén đoạn lớn nhất là

  Bài toán Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ $m_1$. Ban đầu giữ vật $m_1$ tại vị trí mà lò xo bị nén 6 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa với chu kì T. Khi vật m1 qua vị trí cân bằng thì va chạm với vật $m_2$(có cùng...
 17. S

  Khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N là

  Bài toán Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = a\cos50pt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và...
 18. S

  Khối lượng vật nặng là

  Bài toán Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q = +$5.10^{-6}C$ được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn $E = 10^{4}V/m$ và hướng...
 19. S

  Điểm dao động với biên độ cực đại cách nguồn 1 đoạn nhỏ nhất là

  Bài toán Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp $S_1 \ S_2$ , cách nhau 10 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số f=50 Hz.Tốc độ truyền sóng trên mặt là 75 cm/s. Gọi C là điểm trên mặt nước thỏa mãn $CS_1=CS_2$=10cm . Xét...
 20. S

  Tìm bước sóng

  Bài toán Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng$\lambda$, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5.Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc...
Top