Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian bằng nhau

  Bài toán Ngươì ta sử dụng máy đếm để đếm số hạt nhân bị phân rã của một nguồn phóng xạ trong những khoảng thời gian $\Delta t$ bằng nhau liên tiếp. Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian này: A. Giảm theo cấp số cộng B. Giảm theo hàm số mũ C. Giảm theo cấp số nhân D...
 2. N

  Công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện là

  Bài toán Dòng điện xoay chiều được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện có điện trở thuần $R=20 \ \Omega$. Ở nơi tiêu tụ, dòng điện được mắc vào máy hạ áp có tỉ số số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng $8$, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là $224 \ V$. Cuộn thứ cấp mắc song...
 3. N

  Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu?

  Bài toánKhi ống tia X hoạt động, dòng điện qua ống là $12.{10}^{-4} A$, hiệu điện thế giữa anot là catot là $15kV$. Bỏ qua động năng ban đầu của electron bứt ra khỏi catot. Đối catot là một bản Platin có khối lượng $4$ g. Giả sử $60 \%$ động năng của electron đập vào đối catot là để đốt nóng...
Top