Kết quả tìm kiếm

 1. Quang Tuấn

  Tỉ số gia tốc

  Gọi M là điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa. Biết gia tốc tại A và B lần lượt là $-3 \ \left(\text{cm}/\text{s}^{2}\right)$ và $6 \ \left(\text{cm}/\text{s}^{2}\right)$ đồng thời chiều dài đoạn AM gấp đôi chiều dài đoạn BM. Tỉ số gia tốc...
 2. Quang Tuấn

  Khoảng thời gian ngắn nhất

  Một vật dao động điều hòa với li độ $x=4\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm. Trong một chu kì dao động, thời gian vật có độ lớn gia tốc $a > \dfrac{a_{max}}{2}$ là 0,4s. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần...
 3. Quang Tuấn

  Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch

  Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn dây và đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }$ mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có biểu thức $u=200\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)$ V thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM...
Top