Kết quả tìm kiếm

  1. hai au

    Ở trong môi trường không trọng lực có hoạt động bình thường?

    - Các bạn giúp mình nhé: + Giả sử mình ở trong một căn phòng không có trọng lực và được cố định vào một cây cột, được thở bình oxy tuy nhiên tứ chi của mình được thoải mái. Vậy khi mình chuyển động của tay hoặc chân có bình thường được không có nhanh nhẹn như bình thường hay sẽ bị giảm tốc độ. +...
Top