Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu

    Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, người ta chọn một hệ trục tọa độ Oxy trên mặt nước (như hình vẽ) và đặt hai nguồn sóng kết hợp cùng pha $S_1$, $S_2$ tùy ý trên các trục, các nguồn có thể dịch chuyển được trên trục. Cố định trung điểm M của $S_1S_2$ rồi quay đường thẳng$S_1S_2$ quanh...
  2. T

    C biến thiên Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây

    Đặt điện áp xoay chiều $u=U_0\sin \omega t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được. Đầu tiên điều chỉnh C sao cho công suất mạch cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là $19V$. Sau đó thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ...
Top